Koeien liggend in een comfortabel ligbed. Het draagt bij in het droog en schoonhouden van de klauwen en voor minder fysieke belasting. - Foto: Jan Willem Schouten RundveeNieuws

Juist afgestelde boxen bevorderen klauwgezondheid

Als de boxafmetingen niet goed zijn, kan dat leiden tot verminderde klauwgezondheid.

Te ondiepe ligboxen kunnen leiden tot verminderde klauwgezondheid. Koeien liggen dan minder en daardoor blijven de klauwen smeriger en natter, en stijgt de fysieke belasting bij meer staan.

GD maakt voor de invloed op klauwgezondheid onderscheid in kwaliteit en belasting. De kwaliteit van het hoorn en de klauwen wordt vooral beïnvloed door erfelijke aanleg (fokkerij) en voeding. De klauwbelasting is echter mede afhankelijk van de huisvesting. Met name de ligboxen spelen daar een rol in.

De maatvoering van de ligboxen hoort gebaseerd te zijn op de afmetingen van de 20% grootste dieren. Let erop dat dieren recht liggen. Als koeien scheef in de box liggen, is dat een teken dat de box onvoldoende diep is. Vaarzen zijn in de regel de kleinste dieren. Zij zijn geneigd voor in de box te kruipen. Daardoor kunnen ze gemakkelijk mesten in de ligplaats in plaats van op de vloer erachter. Een goed geplaatste keerbuis of knieboom kan dat probleem verhelpen. Let erop dat de keerbuis niet te hoog is, 15 à 20 centimeter, en dat deze afgerond is.

Beheer
WP Admin