VarkensOpinie

Is dierenarts de baas?

De tijd dat alleen de eigen dierenarts veterinaire adviezen gaf, ligt achter ons. Door meer kennis en kunde in te schakelen komen we verder.

Bij ons thuis aan tafel gaat het nogal eens over varkens. Dat krijg je, als je beiden in die sector werkt. Maar als de kinderen er ons weer eens mopperend op wijzen, schakelen we natuurlijk over op andere dagelijkse zaken. Gespreksstof is er gelukkig genoeg in een groot gezin!

Mijn man werkt bij een farmaceut, bekend in bijvoorbeeld varkensvaccins. Een groot deel van zijn werk bestaat uit onderhouden van contacten met bijvoorbeeld de varkenshandel, veevoerindustrie en fokkerijgroeperingen. Door meer bekendheid van het bedrijf waar hij werkt zie je de belangstelling voor vaccins toenemen, ook bij varkenshouders. Zij zijn immers de eindgebruikers.

Ik maak zelf op varkensbedrijven regelmatig 
gebruik van de diensten van farmaceuten: longspoelingen, speekseltesten, bloedonderzoeken; waardevolle manieren van monitoring om inzicht in de diergezondheid te krijgen zonder directe verplichtingen om producten af te nemen.

Voorheen was de begeleidende dierenarts de enige die veterinaire adviezen gaf op een bedrijf. Hij of zij bepaalde bijvoorbeeld of vaccinatie nodig was en waarmee. Tegenwoordig denken veel mensen mee op gebied van diergezondheid. De varkenshandelaar heeft vanuit de afzetkant nogal eens een vast eisenpakket qua vaccinaties. Vaak is een dierenarts aan de handel verbonden, die hierin adviseert. Ook voerbedrijven en fokkerijgroeperingen geven gezondheidsadvies en betrekken hun eigen dierenarts zo nodig bij de bedrijfsbezoeken.

Het kan een heel goede ontwikkeling zijn voor varkenshouders als meer mensen betrokken zijn bij de veterinaire ondersteuning van hun bedrijf. Het kan hen helpen juiste keuzes te maken die ten goede komen aan de technische of financiële resultaten.

Aan de andere kant kan het ook lastig zijn om de juiste beslissingen te nemen als er zoveel op je afkomt. Het is voor een goede bedrijfsvoering heel belangrijk dat het contact met de eigen, vaste dierenarts goed is. Deze komt er immers elke vier weken en kent daardoor het bedrijf, de historie en huidige gezondheidssituatie.

Een goede communicatie tussen vaste dierenarts en andere partijen die adviezen neerleggen, is van groot belang. Want alleen door middel van een goede samenwerking is veel te bereiken. Een goed contact, bijvoorbeeld, met de voervoorlichter om darmgezondheidsproblemen zoals PIA aan te pakken, heeft door samen te werken de meeste kans van slagen: gaan we vaccineren tegen PIA, passen we het voer aan, welke hygiënestappen zijn nog meer te zetten?

Ook belangrijk is een goed contact met de handel. Regelmatige terugkoppeling van gezondheidsgegevens bij vleesvarkens speelt een grote rol in de adviezen die ik geef aan de vermeerderaar. En dierenartsen van farmaceuten schakel ik in voor hun specifieke kennis, die op dat moment nodig is om problemen op een bedrijf op de juiste manier aan te pakken.

Bedankt allemaal voor de goede samenwerking, zo ­komen we verder!

Beheer
WP Admin