Invoering fosfaatrechten jaar uitgesteld - Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Invoering fosfaatrechten jaar uitgesteld

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel wordt met een jaar uitgesteld, naar 2018. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij is genoodzaakt het wetsvoorstel fosfaatrechten aan te passen, omdat het huidige voorstel niet voldoet aan de Europese eisen voor staatssteun.

Dit artikel is geüpdatet op 13 oktober om 18:32 uur.

De Europese Commissie vindt fosfaatrechten staatssteun, omdat de rechten vanaf het moment van invoering schaars zijn en vrij verhandelbaar. Daardoor krijgen de rechten een economische waarde. Staatssteun mag niet worden gegeven om weer te voldoen aan milieunormen die nu worden overschreden, oordeelt de Commissie. Ze mogen dus niet worden ingezet om de fosfaatproductie te verlagen onder het fosfaatplafond.

Toebedeling rechten

In het nieuwe voorstel krijgt de Nederlandse melkveehouderij op 1 januari 2018 zoveel rechten toebedeeld, als die volgens het fosfaatproductieplafond in de derogatiebeschikking beschikbaar zijn. De generieke korting die in het huidige wetsvoorstel zit, zal niet worden toegepast nadat de rechten zijn verstrekt. Ze worden direct verwerkt in de hoeveelheid rechten die wordt toegekend aan een melkveebedrijf. De hoeveelheid rechten per individueel bedrijf wordt bepaald op basis van gegevens over de veestapel op 2 juli 2015 (de peildatum) en de forfaitaire excretiewaarden. De rechten worden gratis verstrekt en zijn vrij verhandelbaar.

Door deze wijziging kan het fosfaatrechtenstelsel nog niet sturen op de fosfaatproductie van de melkveehouderij in 2017. Dit is echter wel van groot belang voor de derogatie. “De Europese Commissie benadrukt dat het essentieel is dat Nederland een overtuigend pakket presenteert, waarmee de fosfaatproductie in 2017 wordt gereduceerd. De inzet van de Europese Commissie is dat eind 2017 moet worden zekergesteld dat Nederland weer aan de verplichtingen voldoet”, schrijft Van Dam. Hij is hierover in overleg met betrokken sectorpartijen over stappen die hiervoor moeten worden gezet.

De huidige derogatie loopt tot 1 januari 2018. Het fosfaatplafond is onderdeel van de derogatievoorwaarden. Doordat er in 2017 nog niet in fosfaatrechten kan worden gehandeld, en er dus ook geen afroming bij transacties plaatsvindt, zal de generieke korting in 2018 hoger uitvallen.

Als er sprake is van ongeoorloofde staatssteun wordt Nederland verplicht bij alle bedrijven die rechten hebben ontvangen, het voordeel hiervan terug te vorderen, ongeacht of bedrijven directe inkomsten hebben gehad door de rechten. “Dat risico is zo reëel en de consequenties voor de betrokken bedrijven zijn zo groot, dat het risico niet kan worden genomen. Daarom wordt in overleg met de Europese Commissie gezocht naar een oplossing om het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met de staatssteunregels”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin