Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Inspectie start controle verwerken en mixen van mest

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat deze maand extra controleren op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest.

Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico’s die het werken met mest met zich meebrengt. Dat meldt het ministerie van SZW.

Risicobesef

Volgens het ministerie onderschatten veehouders en loonwerkers vaak de gevaren van het werken met mestgassen. Volgens hen worden veiligheidsmaatregelen onvoldoende getroffen door onvoldoende kennis en risicobesef. Dat kan tot ernstige ongevallen leiden.

Ongevallen

Vorig jaar zijn er drie gevallen bekend waarbij werkzaamheden rond de mestput leidden tot een dodelijk ongeval, zo blijkt uit de cijfers van Stigas. Mestongevallen vinden vaak plaats in besloten ruimtes zoals een silo, tank of in stallen tijdens het mixen met de mest in de kelder. De meeste ongelukken ontstaan daarbij volgens het ministerie doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte adembeschermingsapparatuur, het regelmatig mixen van de mest en voldoende ventilatie. Bij een groot deel van de mestongevallen vallen bovendien meerdere slachtoffers doordat mensen die in de buurt zijn te hulp schieten en daardoor ook gewond raken of overlijden.

Beheer
WP Admin