Door infectieuze klauwaandoeningen zoals mortellaro uitgebreid te registreren ontstaat inzicht in eventueel chronische gevallen. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Infectieuze klauwaandoeningen beter registreren

Registratie geeft meer inzicht in mortellarobesmettingen en eventueel chronisch besmette koeien.

Veehouders die werk willen maken van infectieuze klauwaandoeningen zoals mortellaro moeten meer op koeniveau registreren. Dat stelde dierenarts Jens van Rijssel van Advee Dierenartsen tijdens een gezamenlijke studiemiddag met Vitelia en klauwverzorger Olle Hendriks.

“Mortelarro wordt vaak niet op koeniveau geregistreerd in het managementsysteem. Daarmee is de geschiedenis per koe niet te traceren”, hield Van Rijssel de veehouders voor. Door de verschillende momenten en stadia van mortellaro te registreren, kun je er achter komen welke koe een chronische infectie heeft en welke voor het eerst besmet wordt. Op basis daarvan kan besloten worden eerder afscheid van zo’n koe te nemen.

Mortellaro, ook bekend als digitale dermatitis, is een pijnlijke en infectieuze klauwaandoening die voornamelijk koeien treft. Deze aandoening is een huidinfectie rond het balhoorn of in de tussenklauwspleet. Dit leidt tot kreupelheid en beïnvloedt daarmee zowel het welzijn van de dieren als de economische prestaties van veehouderijen door verminderde melkproductie en hogere behandelingskosten.

Gebruik pijnstiller bij klauwaandoeningen

Naast de behandelingen die nu vaak uitgevoerd worden bij kreupele koeien, pleiten dierenarts en klauwverzorger er voor om deze uit te breiden met een pijnstiller. Er zijn pijnstillers op de markt zonder wachttijd voor melk. Door toepassing van van pijnstillers is de kans groot dat een koe beter aan het vreten blijft en minder risico heeft om in een negatieve energiebalans terecht te komen. Dat komt ook het immuunsysteem van de koe ten goede. Dit is met name bij infectieuze aandoeningen van belang.

Mortellaro is vrijwel niet uit te bannen uit een veestapel, wel kan de infectiedruk worden beheerst. Van Rijssel wijst erop dat de zuiverheid van een doorloop klauwbad nog altijd grote verschillen vertonen. Een spraysysteem, al dan niet automatisch, kan een goed alternatief zijn. Ook matten waarop koeien in aanraking komen met bijvoorbeeld een schuimmiddel kunnen effectief zijn, mits de koe daarna in een schone omgeving terecht komt. Dichte vloeren en wachtruimtes zijn niet altijd schoon.

Lees ook: Wim Pelgrim, veterinair topambtenaar LNV: ‘Diergezondheid kan altijd beter’

Beheer
WP Admin