Foto: ANP/Jilmer Postma AlgemeenNieuws

In drieënhalve maand bijna evenveel wolvenschade als in heel 2023

Het aantal dieren dat is gedood door wolven nadert nu al het aantal dieren dat in heel 2023 door een wolvenaanval om het leven kwam. In heel 2023 waren dat nog 1.121. In het nieuwe schadejaar van BIJ12 (dat begint op 1 november 2023) zijn dat tot medio februari 2024 al meer dan 900. Dit blijkt uit de jongste gegevens van BIJ12, het loket van de provincies dat de wolvenschade afhandelt.

Vooral schapen zijn slachtoffer. Bij een wolvenaanval zijn er vaak meerdere slachtoffers per melding. Begin januari 2024 stond de teller van dieren die de dood vonden door een wolvenaanval nog op bijna 500.

De harde stijging van het aantal dieren dat is gedood, gaat gepaard met een forse toename van het aantal meldingen van bevestigde en vermoedelijke wolvenschade. Van 1 november tot medio februari noteerde BIJ12 bijna 300 meldingen. Daarmee nadert het aantal schademeldingen na drieënhalve maand nu al het totaal aantal meldingen van bevestigde en vermoedelijke wolvenschade (322) van heel 2023.

Geen verklaring voor explosieve toename

BIJ12 kan nog geen verklaring geven voor de explosieve toename in korte tijd. Daarvoor moeten we de ontwikkelingen in de rest van het jaar afwachten, zodat een goede vergelijking met het voorgaande jaar mogelijk is. Wel zijn er twee nieuwe leefgebieden voor de wolf bijgekomen: een op de Noordoost-Veluwe en een op de Utrechtse Heuvelrug.

Volgens BIJ12 voldeed de afrastering van boeren die geconfronteerd zijn met een wolvenaanval zelden aan de adviesnorm. Maar ook achter wolfwerende rasters worden schapen gedood door wolven, blijkt uit de gegevens.

De cijfers van het nieuwe jaar zijn het laatst bijgewerkt op 11 april 2024. Omdat tijdrovend DNA-onderzoek gepaard gaat met het vaststellen van wolvenschade, dateren de onderliggende cijfers van bevestigde wolvenschade echter van 14 februari.

Beheer
WP Admin