In 8 jaar van 40 naar 160 melkkoeien RundveeFoto

In 8 jaar van 40 naar 160 melkkoeien

Siebren Sipkema (36) is geen boerenzoon, maar heeft door goed ondernemerschap nu samen met zijn vrouw Daniëlle (26) een bedrijf met 160 melkkoeien. Door oprichting van VOF De Polderpleats voorkwam hij afroming van fosfaatrechten en 10% FrieslandCampina-korting op 1,6 miljoen liter melk.

 • Siebren (36) en Daniëlle Sipkema (26) in Workum (Fr.) melken 160 koeien en houden 56 stuks jongvee. De veehouders zijn verhuisd van It Heidenskip naar Workum waar het bedrijf is verdubbeld van 80 naar 160 melkkoeien. - Foto's: Mark Pasveer

  Siebren (36) en Daniëlle Sipkema (26) in Workum (Fr.) melken 160 koeien en houden 56 stuks jongvee. De veehouders zijn verhuisd van It Heidenskip naar Workum waar het bedrijf is verdubbeld van 80 naar 160 melkkoeien. – Foto’s: Mark Pasveer

 • Siebren kreeg in 2012 de kans om een eigen melkveebedrijf te beginnen in maatschap met een veehouder in It Heidenskip die 40 koeien molk. Hij breidde op deze locatie uit naar 80 koeien en van 4 naar 8 ton melk.

  Siebren kreeg in 2012 de kans om een eigen melkveebedrijf te beginnen in maatschap met een veehouder in It Heidenskip die 40 koeien molk. Hij breidde op deze locatie uit naar 80 koeien en van 4 naar 8 ton melk.

 • De familie Sipkema verhuisde in 2019 naar Workum, waar ze 160 koeien kunnen melken op een locatie met een nieuwgebouwde stal in 2012.

  De familie Sipkema verhuisde in 2019 naar Workum, waar ze 160 koeien kunnen melken op een locatie met een nieuwgebouwde stal in 2012.

 • Met de vorige eigenaar van het melkveebedrijf in Workum werd VOF De Polderpleats opgericht om afroming van fosfaatrechten te voorkomen.

  Met de vorige eigenaar van het melkveebedrijf in Workum werd VOF De Polderpleats opgericht om afroming van fosfaatrechten te voorkomen.

 • Net als 10% korting op geleverde melk aan FrieslandCampina door verdubbeling van de referentie. “Anders was het financieel niet haalbaar en ging de bank er niet in mee”, zegt Siebren. “Want van 8 ton naar 1,6 miljoen liter melk gaan, zou een korting van €80.000 betekenen.”

  Net als 10% korting op geleverde melk aan FrieslandCampina door verdubbeling van de referentie. “Anders was het financieel niet haalbaar en ging de bank er niet in mee”, zegt Siebren. “Want van 8 ton naar 1,6 miljoen liter melk gaan, zou een korting van €80.000 betekenen.”

 • In Workum is 78 hectare grond in gebruik, waarvan 23 hectare pacht van de oude eigenaar. Er is 66 hectare gras, 6 hectare mais en 6 hectare tulpen. Sipkema pacht natuurgrond van het It Fryske Gea in de Workumerwaard en Workumer Mar.

  In Workum is 78 hectare grond in gebruik, waarvan 23 hectare pacht van de oude eigenaar. Er is 66 hectare gras, 6 hectare mais en 6 hectare tulpen. Sipkema pacht natuurgrond van het It Fryske Gea in de Workumerwaard en Workumer Mar.

 • Sipkema zet de arbeid grotendeels alleen rond met losse krachten, een neef en een vriend. Voor een hoge arbeidsefficiëntie zijn er drie A5 melkrobots van Lely geïnstalleerd.

  Sipkema zet de arbeid grotendeels alleen rond met losse krachten, een neef en een vriend. Voor een hoge arbeidsefficiëntie zijn er drie A5 melkrobots van Lely geïnstalleerd.

 • En loopt er een mestschuifrobot over de roosters in de stal.

  En loopt er een mestschuifrobot over de roosters in de stal.

 • Tegelijkertijd met de installatie van de melkrobots kwam er ook een optimale routing van de koeien en een separatieruimte.

  Tegelijkertijd met de installatie van de melkrobots kwam er ook een optimale routing van de koeien en een separatieruimte.

 • En een groot strohok voor afkalfkoeien.

  En een groot strohok voor afkalfkoeien.

 • Om ruimte te winnen in de stal, is een nieuwe melktank buiten geplaatst.

  Om ruimte te winnen in de stal, is een nieuwe melktank buiten geplaatst.

 • Vanwege de grote huiskavel van 60 hectare, is robotmelken goed te combineren met weidegang.

  Vanwege de grote huiskavel van 60 hectare, is robotmelken goed te combineren met weidegang.

 • Er is vrij koeverkeer, de koeien kunnen de hele dag weiden. “Omdat we geen maximale bezetting hebben op de robots, halen we gemiddeld 3 melkingen per koe”, zegt Siebren.

  Er is vrij koeverkeer, de koeien kunnen de hele dag weiden. “Omdat we geen maximale bezetting hebben op de robots, halen we gemiddeld 3 melkingen per koe”, zegt Siebren.

 • Na samenvoeging van de twee verschillende melkveestapels zag Sipkema meer mycoplasma en klauwproblemen en moest hij zeven koeien gedwongen afvoeren.

  Na samenvoeging van de twee verschillende melkveestapels zag Sipkema meer mycoplasma en klauwproblemen en moest hij zeven koeien gedwongen afvoeren.

 • De Friese veehouder kocht 20 vaarzen om de slecht producerende koeien te vervangen. De BSK steeg daardoor van 40 naar 51.

  De Friese veehouder kocht 20 vaarzen om de slecht producerende koeien te vervangen. De BSK steeg daardoor van 40 naar 51.

 • De melkproductie ligt nu op 37 liter per dag. Bij de start in 2019 was dat nog 23 liter per dag door een oudmelkte veestapel met een hoge tussenkalftijd.

  De melkproductie ligt nu op 37 liter per dag. Bij de start in 2019 was dat nog 23 liter per dag door een oudmelkte veestapel met een hoge tussenkalftijd.

 • Er wordt één keer daags gevoerd met de voermengwagen.

  Er wordt één keer daags gevoerd met de voermengwagen.

 • ’s Zomers vreet het melkvee vers gras met daarnaast 10 kilo mais per koe per dag en een eiwit- en zetmeelcorrectie.

  ’s Zomers vreet het melkvee vers gras met daarnaast 10 kilo mais per koe per dag en een eiwit- en zetmeelcorrectie.

 • In de winter gaat er ook graskuil in het basisrantsoen. Het krachtvoer, maximaal 9 kilo per koe per dag, wordt alleen verstrekt in de robots.

  In de winter gaat er ook graskuil in het basisrantsoen. Het krachtvoer, maximaal 9 kilo per koe per dag, wordt alleen verstrekt in de robots.

 • En dat stimuleert de loop op de melkrobots.

  En dat stimuleert de loop op de melkrobots.

 • Op de lichte, vochthoudende zavelgrond blijft het gras ondanks de droogte goed groeien. De maisopbrengst viel vorig jaar met 45 ton per hectare wel tegen.

  Op de lichte, vochthoudende zavelgrond blijft het gras ondanks de droogte goed groeien. De maisopbrengst viel vorig jaar met 45 ton per hectare wel tegen.

 • In de stal uit 2012 liggen te harde weidematrassen. Er zijn 16 ligboxen bijgebouwd met een zachter koematras van CowHouse, waar de koeien liever op gaan liggen.

  In de stal uit 2012 liggen te harde weidematrassen. Er zijn 16 ligboxen bijgebouwd met een zachter koematras van CowHouse, waar de koeien liever op gaan liggen.

 • In de toekomst wil Sipkema naar comfortabele diepstrooiselboxen met vlas.

  In de toekomst wil Sipkema naar comfortabele diepstrooiselboxen met vlas.

 • Het rollend jaargemiddelde is 10.500 kg melk met 4,24% vet en 3,56% eiwit. Sipkema streeft naar een hoger vet- en eiwitgehalte in de melk.

  Het rollend jaargemiddelde is 10.500 kg melk met 4,24% vet en 3,56% eiwit. Sipkema streeft naar een hoger vet- en eiwitgehalte in de melk.

 • De kalveren staan buiten in iglo’s. Op termijn wil Sipkema al zijn jongvee op 1 kilometer verderop huisvesten, waar hij nu al 20 vaarzen heeft staan. “Dat is gunstig voor de gezondheid van het jongvee.”

  De kalveren staan buiten in iglo’s. Op termijn wil Sipkema al zijn jongvee op 1 kilometer verderop huisvesten, waar hij nu al 20 vaarzen heeft staan. “Dat is gunstig voor de gezondheid van het jongvee.”

 • Voor de droge koeien wil de Friese veehouder nog wel een krachtvoerbox installeren om gericht transitiebrok te voeren.

  Voor de droge koeien wil de Friese veehouder nog wel een krachtvoerbox installeren om gericht transitiebrok te voeren.

 • Sipkema overweegt beregening van zijn maisland. “De loonwerker kan beregenen of we kunnen de installatie van de tulpenboer gebruiken.”

  Sipkema overweegt beregening van zijn maisland. “De loonwerker kan beregenen of we kunnen de installatie van de tulpenboer gebruiken.”

 • Door de rotatie met tulpen is er veel graslandvernieuwing en dat levert 15,5 ton droge stof per hectare op met 950 tot 1.000 VEM en meer dan 200 RE.

  Door de rotatie met tulpen is er veel graslandvernieuwing en dat levert 15,5 ton droge stof per hectare op met 950 tot 1.000 VEM en meer dan 200 RE.

Beheer
WP Admin