Foto: ANP AlgemeenNieuws

Impact zwerfafval op koeien groot

Zwerfafval zorgt jaarlijks voor zo’n 4.000 dode koeien. Dit kost de Nederlandse veehouderijsector ieder jaar zo’n € 10,8 tot € 16,6 miljoen.

Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door een student aan Wageningen University, in opdracht van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux.

Ervaringen met scherp-in

Tijdens het onderzoek werden 250 Nederlandse veehouders ondervraagd over hun ervaringen met ‘scherp-in’ in de laatste vijf jaar. Hun ervaringen over dode dieren door, naar inschatting, zwerfafval, zijn doorgerekend naar de totale Nederlandse runderpopulatie. Geschat wordt dat er in Nederland tussen de 11.000 en 13.000 koeien scherp-in-letsel hebben als gevolg van zwerfafval. Hiervan overlijden er tussen de 3.800 en 4.200.

Veehouders op kosten gejaagd

De behandeling van de zieke dieren, de verminderde melkproductie en het overlijden jagen de veehouders op kosten. Daarnaast spenderen ze werktijd aan het opruimen van het land om scherp-in te voorkomen.

Informatie voor politiek debat

Op 15 maart bespreekt de Tweede Kamer de onderwerpen circulaire economie, de strijd tegen zwerfafval en de uitbreiding van statiegeld. Voor milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux zijn de resultaten van dit onderzoek een belangrijke bron van informatie voor het politieke debat.

Burger bereiken via social media

Op social media roepen boeren burgers op minder argeloos met hun afval om te gaan.

Beheer
WP Admin