Met de maaihoogte is het klaveraandeel in de zode te beïnvloeden.<br /><em>Foto: Bert Jansen</em> RundveeNieuws

Ideale maaihoogte varieert

De maaihoogte van gras varieert tussen 5 en 7 centimeter. Dat stelt Limagrain in zijn nieuwsbrief.

Dieper maaien dan 5 centimeter maakt dat de groeipunten van gras deels worden geraakt. Dat leidt tot hergroeivertraging. Naarmate de zwaarte van de snede vordert, groeit ook het groeipunt mee naar boven. Daarom moet een zwaar gewas liever op 7 centimeter stoppel worden gemaaid. Ook grasmengsels met tetraploïd Engels raaigras moeten op 7 centimeter stoppel worden gemaaid. In het onderste deel van de stengel zit geen voederwaarde, dus daar heeft dieper maaien geen zin.

Klaveraandeel bevorderen

De maaihoogte kan ook worden benut om het klaveraandeel in grasklaverpercelen te beïnvloeden. Dieper maaien, op 5 centimeter, geeft vertraging van hergroei van gras en daarmee wordt het klaveraandeel bevorderd. Andersom geldt dat maaien op 7 centimeter juist het gras wat meer concurrentiekracht geeft. Dat zorgt dat het aandeel klaver in de grasklaverpercelen juist wat vermindert.