Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwAchtergrond

HZPC realiseert hogere winst en omzet

Handelshuis HZPC heeft in boekjaar 2015/2016 een groei gerealiseerd in omzet en nettoresultaat.

De omzet bedraagt €289,5 miljoen. Dat is 20% meer dan in boekjaar 2014/’15 en 8% hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Het nettoresultaat van €7 miljoen ligt 56% boven het niveau van vorig boekjaar. Het nettoresultaat is 26% hoger dan het gemiddelde van de vijf voorgaande boekjaren.

De winststijging vertaalt zich in een hoger dividend. HZPC reserveert €4,5 miljoen voor dividenduitkeringen. Dit resulteert in een dividenduitkering van €5,75 per certificaat van aandeel. Dat is een rendement van 4,2% bij de certificaatkoers van €136,90 op de laatste beursdag in mei. Van de laatste twaalf boekjaren is het dividend van 2015/’16 de drie na hoogste. Alleen in 2013/’14 €7,50), 2010/’11 (€7) en 2007/2008 (€6) waren de uitkeringen op de certificaten hoger. Het vijfjaarlijks gemiddelde van het dividend bedraagt €4,60.

Brutomarge HZPC nog nooit zo hoog geweest

HZPC realiseerde een brutomarge van €48,1 miljoen. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Het aardappelhandelshuis streeft ernaar volgend boekjaar 2017/’18 de grens van €50 miljoen te bereiken. HZPC realiseert zijn groeidoelstellingen met behoud van het nettoresultaat, zegt directeur Gerard Backx. “De bovengemiddelde winst en het recordniveau van de brutomarge duiden op een goed handelsjaar. HZPC stuurt onder meer op de brutomarge. Onze groeikoers hebben we langjarig uitgezet richting een brutomarge van €50 miljoen voor boekjaar 2017/’18. Doel hiervan is dat we onderzoek, investeringen en marktuitbreidingen buiten Europa kunnen blijven doen.”

Lagere pootgoedopbrengsten in Nederland verwacht

Backx constateert dat na het moeilijke pootgoedseizoen 2014/’15, de Europese markt zich herstelde in 2015/’16. ”HZPC profiteerde van het herstel van de Europese markt, maar ook van onze inspanningen op de internationale markten, wat resulteerde in toegenomen licentie-inkomsten op andere continenten.”

Voor het lopende seizoen 2016/’17 verwacht Backx een boekjaar met lagere pootgoedopbrengsten in Nederland. “Maar dat geldt niet voor heel Europa. De vraag zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van seizoen 2015/’16. De handel met het Midden-Oosten blijft uitdagend, vanwege grote politieke en economische onzekerheden.”

Beheer
WP Admin