AlgemeenNieuws

Honderden misstanden bij veetransporten

Den Haag – De inspectiedienst NVWA heeft in 2015 tot nu toe 2.020 controles uitgevoerd op veetransporten. Bij 378 controles zijn misstanden vastgesteld.

De meest voorkomende overtredingen in 2015 zijn het vervoeren van dieren die door bijvoorbeeld ziekte, verwondingen of slechte conditie niet geschikt zijn om op transport te gaan. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in antwoord op begrotingsvragen.

In 60 gevallen zijn boetes uitgedeeld en in 43 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. In de overige gevallen werd gewaarschuwd.

Andere overtredingen

Relatief vaak beschikten vervoerders niet over de juiste documenten voor vakbekwaamheid of werden beladingsnormen overtreden.

Andere overtredingen die zijn vastgesteld zijn het niet beschikken over vervoersdocumenten of het gebruik van een te vieze wagen. Wat betreft exportcertificering zijn tot oktober 57.000 controles uitgevoerd waarbij een beperkt aantal overtredingen zijn gevonden. In het uiterste geval wordt geen certificaat verleend.

Beheer
WP Admin