RundveeNieuws

Hoge erfelijkheidsgraad natuurlijke geboorte

Utrecht – De erfelijke aanleg van koeien van de rassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om natuurlijk af te kalven is hoog. Fokkerij-organisatie CRV heeft berekend dat de bekkenhoogte een erfelijkheidsgraad van 0,30 en de breedte een erfelijkheidsgraad van 0,37 heeft.

Dit lijkt klein, maar diverse erfelijke factoren waar vleesvee- of melkveehouders naar kijken halen de 0,10 niet, volgens Saskia Scheer, projectleider Bewust Natuurlijk Luxe bij Projecten LTO Noord.

Bijna een centimeter winnen

In combinatie met een erfelijke variatie van 0,75 cm in de hoogte en 0,83 cm in de breedte is het volgens CRV mogelijk om bij goede selectie bijna een centimeter per generatie te winnen. Deze gegevens werden afgelopen zaterdag gepresenteerd tijdens de Kennisdag Natuurlijke Geboortes.

Bekkenmaat neemt toe

Voor de fokwaardes zijn 972 unieke metingen gedaan bij Verbeterd Roodbonte koeien en 1.339 metingen bij Nederlandse en Belgische Belgisch Witblauwen. Uit de uitgevoerde bekkenmetingen komt ook naar voren dat de bekkenmaat nog toeneemt naarmate een koe ouder wordt. Het blijkt dat er tussen de leeftijd van 20 tot 36 maanden vlot drie centimeter in de bekkenhoogte bij komt.

Redelijk grote kans op natuurlijke geboorte

Na de 36 maanden wordt de ruimte in het bekken nog wel hoger, maar niet meer met zo’n groot verschil. Dat betekent dat een vaars die het eerste kalf via een keizersnede krijgt, het jaar erna een redelijk grote kans heeft om het kalf via natuurlijke geboorte te krijgen.

De gegevens van de erfelijke aanleg zijn voor de dikbilfokkerij belangrijk in het terugdringen van het percentage geboortes via keizersnede. Wanneer de sector niet laat zien aan terugdringing te werken dreigt op den duur een fokverbod voor deze twee rassen.