<em>Foto: Roel Dijkstra</em> AlgemeenNieuws

Hogan: meer steun voor boer

Met een nieuw pakket aan maatregelen wil de Europese Commissie de productie van zuivel inperken, de markt voor varkensvlees ondersteunen en de ruimte voor nationale steun aan boeren verruimen. Dat blijkt uit een toelichting die Europees landbouwcommissaris Phil Hogan aan het begin van de vergadering van landbouwministers maandag heeft gegeven.

Hogan kondigt extra maatregelen aan voor de zuivel, de varkenssector en voor de groente- en fruitsectoren. Hij zegt dat het pakket niet alle problemen zal oplossen. Het voorstel ligt vandaag, maandag 14 maart, op tafel bij de vergadering van landbouwministers.

Structuurverbetering landbouwbedrijf

De Europese Commissie zal de Europese Investeringsbank aanmoedigen om nieuwe financiële instrumenten te ontwikkelen voor boeren en verwerkers om te investeren in concurrentiekracht of om de structuur van hun ondernemingen te verbeteren. Tegelijk roept Hogan de lidstaten op het Juncker-fonds (Europees Fonds voor Strategische Investeringen) te gebruiken voor investeringen in de agrarische sectoren. “Het is van levensbelang om van alle beschikbare mogelijkheden gebruik te maken”, aldus Hogan.

Nationale steun verruimd

De Europese Commissie staat nationale steun toe van €15.000 per boer per jaar. Tot nu toe mocht die steun niet meer zijn dan €15.000 per boer per drie jaar. Er is geen plafond per lidstaat aan de steun die op die manier wordt verstrekt.

De plafonds voor de interventie van magere melkpoeder en boter worden verhoogd.

‘Geen herinvoering melkquotering’

Er komt geen herinvoering van de quotering in de zuivel, benadrukt Hogan. Hij wil de mogelijkheid creëren voor producentenorganisaties, coöperaties en ketenorganisaties om vrijwillig en tijdelijk maatregelen te nemen om de productie en aanvoer van melk te regelen.

Daarnaast wil Hogan nieuwe interventiemaatregelen en een private-opslagregeling openstellen. De uitwerking daarvan volgt nog. De plafonds voor de interventie van magere melkpoeder en boter worden verhoogd naar respectievelijk 218.000 ton en 100.000 ton. Dat is een verdubbeling van de interventiehoeveelheden.

Private opslag varkensvlees

In de varkenshouderij zal een nieuwe regeling voor private opslag worden opengesteld. In januari trok de Europese Commissie al €28 miljoen uit voor het uit de markt nemen van 90.000 ton varkensvlees. Hoe de nieuwe regeling er precies gaat uitzien en wanneer die wordt ingesteld is vooralsnog niet bekend.

Er komt een zogenoemde Meat Market Observatory (MMO-vlees), speciaal voor rund- en varkensvlees. Met de MMO-vlees moet betrouwbare informatie beschikbaar komen op basis waarvan goede marktanalyses kunnen worden gemaakt. De Europese Commissie is in overleg met de betrokken sectoren om te komen tot zo’n observatorium.

Ondanks toenaderingen vanuit Brussel, heeft de Russische overheid geen krimp gegeven.

Relatie Rusland

Er is nog geen zicht op een verbetering van de relatie tussen de Europese Unie en Rusland, waar het gaat om de maatregelen die Rusland heeft genomen in verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in een aantal oostelijke lidstaten. Ondanks toenaderingen vanuit Brussel, heeft de Russische overheid geen krimp gegeven. Ondertussen worden met andere landen besprekingen geïntensiveerd om ongerechtvaardigde fytosanitaire en veterinaire belemmeringen weg te nemen.

Groente en fruit

Hogan wil de speciale regelingen voor de groente- en fruitsectoren na 30 juni met een jaar verlengen. Het gaat om regelingen die zijn getroffen in verband met de Russische boycot van Europese land- en tuinbouwproducten.

Beheer
WP Admin