Rik Grashoff - Foto: ANP AlgemeenOpinie

‘Het p-woord klinkt wat aarzelend uit de mond van Grashoff’

Jacht op de vos is niet iets wat GroenLinks graag wil. Maar soms kan het nodig zijn, vindt Rik Grashoff. Voor de PVV gaat Grashoff echt een stap te ver.

Het kwam er wat aarzelend uit. GroenLinks-parlementariër Rik Grashoff gaf het ook ruiterlijk toe dat hij iets ging zeggen dat hij eigenlijk niet wilde. Maar soms moeten dingen bij de naam worden genoemd. En toen kwam het p-woord, met schroom weliswaar, en niet helemaal luid uitgesproken, maar toch, hij zei het: predatorenbeheer.

Predatorenbeheer? Eerder waren de woorden jacht en afschot al voorbij gekomen, maar predatorenbeheer nog niet. Grashoff bedoelde gewoon afschot van vossen die de kuikens en eieren van weidevogels op het menu hebben staan. Vossen schieten mag, maar liever niet. En zeker niet te veel, en alleen als het echt nodig is, voegde de GroenLinkser eraan toe,

Van Dam: jacht is zaak van de provincies

Grashoff zat gebroederlijk naast staatssecretaris Martijn van Dam, bij de verdediging van zijn nota over vogels in de wei. Maar helemaal eens waren hij een Van Dam het toch niet. Waar Grashoff bepleitte om tenminste €10 miljoen per jaar extra voor de weidevogels uit te trekken, hield de staatssecretaris de hand op de knip.

“Ja”, zei Van Dam, “als de Tweede Kamer mij het geld aanreikt om wat meer te doen voor de weidevogels, ben ik de laatste om dat tegen te houden”. Maar uit zijn eigen portefeuille zou het niet komen. En wat die jacht betrof: daar ging Van Dam niet over, dat was een zaak van de provincies.

‘Weidevogelstand echt geholpen met agrarisch natuurbeheer’

Grashoff gelooft dat de weidevogelstand echt kan worden geholpen met agrarisch natuurbeheer. Verruwing en vernatting van graspercelen, zal de grutto, de scholekster, de tureluur, de kievit en al die andere weidevogels goed doen. Boeren willen zich daar best voor inzetten, is zijn overtuiging. Maar je moet ze wel een beetje helpen. En het zou jammer zijn als de inspanningen van de boeren meteen weer ongedaan worden gemaakt door de vos, zei hij.

En dus, ja helaas, zou je, misschien een beetje, en alleen in het begin, aan predatorenbeheer kunnen doen met het doel om de populatie op peil te brengen, zodat er op een gegeven moment zoveel weidevogels zijn dat het niet meer uitmaakt of de vos er af en toe eentje oppeuzelt.

Graus: nu GroenLinks voor predatorenbeheer is, is het voor mij einde oefening

Kamerlid Dion Graus (PVV) had aanvankelijk nog best een goed gevoel bij het plan van Grashoff, maar toen de GroenLinkser het p-woord had uitgesproken, was de hoop vervlogen dat Graus of zijn fractie nog steun zou willen geven aan het GroenLinks-plan. Want jacht, dat kan absoluut niet, vindt Graus. Er is al een onbalans in de natuur door het ingrijpen van de mens. “Dit is een ongedekte cheque”, aldus Graus. Nu GroenLinks voor predatorenbeheer is, is het voor mij einde oefening.”

Daar kwam nog bij dat GroenLinks eigenlijk het weidevogelbeleid weer vanuit de provincies wil terughalen naar het Rijk. Als Graus daarmee zou aankomen in zijn fractie, zou hij bijkans worden gekielhaald, liet hij blijken. De PVV-fractie had immers ingestemd met het decentraliseren van dat beleid, evenals de meerderheid van de Tweede Kamer. En Graus had al helemaal geen boodschap aan de Europese verplichtingen, waar Grashoff naar verwees.