Foto: ANP AlgemeenAchtergrond

Handelsregister Kamer van Koophandel

VRAAG: Waar ligt de verantwoordelijkheid voor een juiste inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel?

ANTWOORD: Die ligt in principe altijd bij de boer. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Actieve landbouwer

Een boer wilde zijn bedrijf verkopen in 2015, inclusief betalingsrechten, maar bleek in dat jaar niet meer ingeschreven te zijn in het handelsregister en daarmee geen ‘actieve landbouwer’ meer te zijn. Om betalingsrechten over te kunnen dragen is het noodzakelijk ‘actieve landbouwer’ te zijn.

Bijzondere omstandigheden

Volgens het CBb is alleen in zeer bijzondere omstandigheden het mogelijk dat een boer er niet op bedacht hoeft te zijn dat de inschrijving buiten zijn schuld niet of niet langer correct in het handelsregister staat. De redenering van de boer dat de Kamer van Koophandel zelf besloten had hem te schrappen toen één van zijn maten zich met een eenmansbedrijf inschreef is volgens de CBb niet zo’n ‘zeer bijzondere omstandigheid’. Het is in bijna alle gevallen de verantwoordelijkheid van de boer dat de inschrijving deugt.

Beheer
WP Admin