De lactoferrinefabriek bij Vreba hoeft niet alleen te gaan draaien op melk van de locatie in Vredepeel. Ook melk van 'satellietbedrijven' mag daarvoor worden gebruikt. - Foto's: Hans Prinsen RundveeNieuws

GS Limburg wil lactoferrinefabriek Vreba legaliseren

Limburgse GS willen vergunning verlenen aan Vreba voor lactoferrinefabriek in Vredepeel, inclusief modernisering stallen en mestverwerking. Ontwerp ligt ter inzage.

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg willen een vergunning verlenen voor de lactoferrinefabriek van Vreba bij het melkveebedrijf in Vredepeel. GS hebben het besluit hiertoe en de ontwerp-omgevingsvergunning gepubliceerd. Het besluit ligt tot en met 17 april 2024 ter inzage. In die periode kan iedereen daar op reageren. Vervolgens neemt GS een definitief besluit.

De vergunning is bestemd voor de lactoferrinefabriek, modernisering van de stallen en mestverwerking. Daarmee kan de lactoferrinefabriek die zonder vergunning is gebouwd, worden gelegaliseerd op het grootste melkveebedrijf van Nederland van familie Van Bakel.

Illegale silo’s Vreba

Andere illegale bouwwerken (sleufsilo’s en foliebassins) bij Vreba zijn niet in de ontwerpvergunning opgenomen. Hierover ligt het bedrijf nog in de clinch met de gemeente Venray, omdat deze zonder vergunning en buiten het bouwvlak zijn geplaatst.

Melk van ‘satellietbedrijven’ naar lactoferrinefabriek Vreba

De lactoferrinefabriek hoeft zich niet te beperken tot de aanvoer van melk van de locatie in Vredepeel. Ook melk van andere ‘satellietbedrijven’ mag worden gebruikt als die melkveebedrijven maar eigendom zijn van Vreba. Wat betreft de melkaanvoer van ‘satellietbedrijven’ wordt in de vergunning uitgegaan van vijftien vrachten melk per dag.

In totaal mag dan 223 miljoen liter (223.069.896 liter) rauwe melk per jaar worden verwerkt tot lactoferrine (22 ton), room (20.673 ton per jaar) en geconcentreerde magere melk (49.149 ton per jaar). De room en geconcentreerde magere melk worden als halffabricaat verkocht aan de voedingsmiddelenindustrie. Het ontstekingsremmende eiwit lactoferrine wordt als halffabricaat verkocht aan de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en gaat in voedingssupplementen.

Lees verder onder de foto

De huidige open stallen bij Vreba moeten worden omgebouwd naar volledig gesloten stallen met airco’s, waarbij de verontreinigde stallucht wordt afgezogen en gereinigd.
De huidige open stallen bij Vreba moeten worden omgebouwd naar volledig gesloten stallen met airco’s, waarbij de verontreinigde stallucht wordt afgezogen en gereinigd.

Lees meer over Vreba

Vreba moet open stallen opbouwen naar gesloten systeem

Verder is het de bedoeling dat de huidige open stallen worden omgebouwd naar volledig gesloten stallen met airco’s, waarbij de verontreinigde stallucht wordt afgezogen en gereinigd. Hiervoor wordt een proefstalstatus aangevraagd.

De provincie verwacht geen nadelige milieueffecten. GS besloot al eerder dat geen milieueffectrapportage (MER) nodig was. Het vrachtverkeer, zoals voor melktransport, neemt wel toe. Met dit vrachtverkeer is in de natuurvergunningen geen rekening gehouden, maar dat zou geen probleem hoeven te zijn. De Raad van State heeft in 2020 geoordeeld dat als voor een bepaald project, zoals een veebedrijf, eenmaal een natuurvergunning is verleend, die ook geldt voor de verkeersbewegingen die daarbij horen.

2.370 melkkoeien in aanvraag vergunning Vreba

Bovendien heeft Vreba voor minder dieren een vergunning aangevraagd dan nu op alle drie locaties aan de Vredeweg is toegestaan. Er is voor 2.370 melkkoeien en 301 stuks jongvee een vergunning aangevraagd. Dat zijn 525 koeien en 819 stuks jongvee minder dan daar nu mogen worden gehouden.

Venray herziet aanvankelijk verzet tegen lactoferrinefabriek Vreba

De gemeente Venray voelde aanvankelijk niets voor de plannen van familie Van Bakel omdat de lactoferrinefabriek zonder vergunning is gebouwd, in strijd zou zijn met het bestemmingsplan en niet zou passen in het buitengebied. Venray wilde desnoods met een dwangsom een eind maken aan de activiteiten. In april 2023 kwam de gemeente daar wat betreft de lactoferrinefabriek van terug. Venray constateerde toen op basis van advies van Wageningen University & Research (WUR) dat ‘de melk door Vreba wordt bewerkt en niet verwerkt’. Bewerken van melk mag van de gemeente wel. Ook wilde Venray eerst nog dat de fabriek alleen zou gaan draaien op melk van de locatie in Vredepeel. Dat werd eind 2023 verruimd, waardoor ook aanvoer van melk van ‘satellietbedrijven’ mogelijk wordt.

Lees meer over eiwittransitie op Foodagribusiness.nl

Reacties

  1. Stallen verbouwen met proefstalstatus !! Betekend nog een paar miljoen euro subsidie toe ! En een illegaal gebouwde fabriek die gelegaliseerd wordt . Volgens mij hebben ze een “mannetje “bij de provincie , ieder ander komt er niet mee weg .

Beheer
WP Admin