Verbinden en waarderen: Groene boeren streven naar een gezonde en duurzame voedselketen. - Afbeelding: Microsoft Bing AlgemeenOpinie

Groene boeren: ‘Van gestrand Landbouwakkoord naar gedragen Voedselakkoord’

Groene boeren willen doorpakken en samen met de overheid werk maken van de totstandkoming van een Voedselakkoord. De groene boeren bieden zich aan om in gesprek te gaan met een positieve grondhouding, met het geloof dat het kan, om te werken aan het voedselsysteem van morgen. Lees opinie van Bregje Hamelynck, Pippi Smits van Oyen, Geert van der Veer, Ruud Zanders en Bert van Ruitenbeek.

Nu al zorgen groene boeren voor gezond en duurzaam voedsel. We maken daarbij optimaal gebruik van slimme oplossingen die de natuur ons biedt en waarvan we elke dag weer mogen leren. Van natuurlijke plaagbestrijding tot natuurlijke bemesting en het optimaal benutten van water. We zijn onderdeel van een ecosysteem dat we op natuurlijke wijze in stand houden en versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door het vastleggen van koolstof, de komst van meer biodiversiteit toe te juichen en de lucht-, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dan gaat de uitstoot van zoiets als stikstof als vanzelf omlaag.

Duurzaam voedselsysteem dienst bewijzen

We doen dit niet zozeer voor onszelf, als wel om een duurzaam voedselsysteem een dienst te bewijzen. Een systeem dat nu al gedragen wordt door duizenden boeren en tienduizenden andere mensen en hun collectieven. Dan hebben we het over biologische boeren, biologisch-dynamische boeren, Herenboeren, Caring Farmers en CSA-tuinders. Daar weer omheen weten we ons omringd door tal van maatschappelijke organisaties en ngo’s met hun achterban, wetenschappers, grondfondsen, kennisinstellingen en banken.

Voedselzekerheid

Groene boeren bieden op korte en lange termijn voedselzekerheid. Ze zijn nou eenmaal minder afhankelijk van dure input van ver. Door onze manier van werken, dragen we als vanzelf bij aan klimaatherstel, meer biodiversiteit en een veerkrachtig bodem- en watersysteem. Groene boeren leveren dus voedsel met hoge maatschappelijke baten.

Zo beschouwd brengen Groene boeren de doelstellingen van dit kabinet dichterbij. Een kabinet dat onder andere streeft naar een groei van biologische boeren naar 15% in 2030 en concepten als Land van Ons, Aardpeer en korte ketens wil stimuleren. Dat is nog een hele opgave, vooral omdat onze maatschappelijke winst door het huidig agri- en foodcomplex nauwelijks wordt gewaardeerd, laat staan toegejuicht. Wel zagen we in het onlangs gestrande Landbouwakkoord dat de eerste tekenen van waardering van duurzaamheid in de keten zichtbaar werden, onder meer door de inzet van ecosysteemdiensten.

Waar het écht om draait, is verbinding met consumenten

Consumenten als drager

Maar er zijn meer stappen nodig en ook mogelijk. Waar het écht om draait, is verbinding met en waardering door consumenten. Zij zijn met hun dagelijkse keuzes in staat het voedselsysteem te sturen. Wij groene boeren weten hoe je burgers, consumenten en collectieven verbindt aan de voedselproductie. Als je jezelf er als burger onderdeel van voelt, komt de waardering van gezond en duurzaam geproduceerd pas echt op gang.

Meer groene boeren

Datzelfde geldt voor de financiering van grond, die een sleutelrol vervult in de hele transitie. Groene boeren hebben ook hierin veel ervaring opgedaan. We kunnen inmiddels putten uit verschillende modellen die echt werken. Zo kunnen zijinstromers inmiddels groene boer worden. Hoe mooi is dat, meer boeren!

Meer boeren die hun dieren voeren met reststromen uit het niet door mensen te eten deel van de humane voedselproductie. De zorg voor gezonde dieren die een dierwaardig leven kunnen leiden staat voor hen op de eerste plaats.

Kennis aanbieden

Nu het kabinet zich beraadt op hoe verder na het stranden van het Landbouwakkoord dat geen akkoord werd, bieden wij groene boeren graag onze kennis, expertise en perspectieven aan. Wij werken graag in nauw overleg met het kabinet aan een voedselsysteem dat gezond, duurzaam voedsel voortbrengt op goede gronden, voor iedereen betaalbaar is én waaraan de boer ook een goede boterham kan verdienen.

Ons startpunt is dat wat de toekomst nodig heeft, niet wat de dag van vandaag te bieden heeft of tekort komt. Vervolgens vertalen we het toekomstperspectief naar de te zetten stappen, vandaag en morgen. We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht.

Wij trekken daarbij graag samen op met jonge boeren en hun vertegenwoordigers. We geloven dat we door deze fase heen komen, als we met alle partijen gezamenlijk de toekomst schetsen en deze met vertrouwen tegemoet treden.

Graag komen we in gesprek om vervolgens met een constructieve, positieve grondhouding te werken aan het voedselsysteem van morgen. Onze groene boeren en hun burgerachterban bewijzen elke dag dat het kan en dat het zo de wereld voor boer en burger zoveel mooier maakt.

Bregje Hamelynck, Federatie Agro ecologische boeren, Pippi Smits van Oyen, Biohuis, Geert van der Veer, Herenboeren, Ruud Zanders, Caring Farmers en Bert van Ruitenbeek, Demeter

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Vertwijfeld en op hun fietsen zonder banden reden ze uiteindelijk naar Duitsland toe om te schooieren voor spek en eieren. Tevergeefs…

 2. De reacties duiden er al op dat er geen wil is om te veranderen zij zullen het waarschijnlijk door hun starre houding niet redden. We moeten gewoon inkrimpen in de veestapel en wat is daar mis mee? waarom moeten we varkensvlees blijven produceren voor de export en hier met de stikstof stront en stank blijven zitten. En tegen diegene die zegt dat we de lucht via luchtwassers kunnen zuiveren wil ik zeggen dat dat een reductie geeft maar dat de stank blijft, de mest verwerken is ook niet de oplossing want verwerking van varkensmest is veel te duur. Oplossing minder landbouw dan kunnen de vacatures ook opgelost worden en hoeven we geen Polen Roemen en Bulgaren uitgebuit worden.
  De ruimte die ontstaat door minder landbouw kan gebruikt worden voor extensivering, kringlooplandbouw en woningbouw dan worden we pas echt een welvarend land.

  1. Hoe minder productie hoe beter. Dat kan alleen door minder boeren. Vrijwillige uitkoop is prima. Je krijgt dan wel dat de blijvers groter worden en dat de kleine boeren stoppen. Het is naief te denken dat boeren met een kleine omzet hun familie kunnen onderhouden.

  2. Heel sterk punt dat van de export.
   Tatasteel produceert ook niet voor de binnenlandse markt.
   Schiphol ook alleen voor de binnenlandse markt maken.
   Havens van Rotterdam, hoeveel komt daar voor export/ doorvoer naar Duitsland enzo binnen.
   Een boer exporteert niet, dat doet de tussen handel voor meer winst.

  3. Wip de tegels maar vast uit je achtertuin. Eten wordt schaars en onbetaalbaar.

 3. Alleen al die reclamespotjes voor euro’s om; uitgeputte gangbare landbouwgrond van de ondergang te redden (land van ons). Weet je al genoeg.

  1. Beste Weg,
   Landbouwgrond die uitgeputte gangbare landbouwgrond waar jij het over hebt hebben de boeren zelf veroorzaakt door niet bemesten van natuurgrond waar toch wel op bemest mag worden met ruige stalmest, maar die wordt gebruik om de maispercelen over te bemesten, diegene die dat doen verdienen niet om dergelijke grond in hun bezit te hebben want het zijn heel slechte rentmeesters.

 4. Volgens mij zijn die groene boeren die deze blabla geschreven hebben geen boeren. Het zijn blabla verkopers en wijsneuzen die boeren les willen geven. Echte boeren zullen niet geïnteresseerd zijn maar naïeve politici eens te meer. Soms lees je een verhaal van zo’n ´boer’ die leven kan van 50 verkochte eitjes per dag en een paar kisten groenten. Hebben ze gratis land en een partner met een groot maandsalaris. Maar goed; laat maar zien zou ik zeggen dan komen de echte boeren wel mee.

  1. Waarom zou een boer die wel oog hebben voor de toekomst geen goede boeren zijn, de huidige generatie boeren kent maar één woord (Meer) wat jij verstaat onder echte boeren zijn veelal grootvervuilers die zonder zonder oog voor het Milieu en de generatie die na ons komt koste wat kost wil blijven over produceren voor wat en wie nu ik weet het antwoord enkel en alleen voor hunzelf en het slijk der aarde.

 5. Met schaalconcentratie en innovatie zijn de vele milieukosten opgevangen om toch een betaalbaar product te blijven produceren. Met de nieuwe pakketten aan regels die over de sectoren uitgestort worden is dit niet meer mogelijken zal er echt een ongelijk speelveld ontstaan met de landen om ons heen. De focus moet op het speelveld komen te liggen met als doel betaalbaar voedsel produceren.De producenten volgen wel. Als het speelveld eerlijk is blijft er ook ruimte voor niches

  1. John Kessel, heb jij je wel eens afgevraagd of er in Europa wel een gelijk speelveld is, Nederland heeft al jaren derogatie en hier in Nederland betaald men als ondernemer minder belasting dus dat gelijke speelveld aanhalen is niet handig

 6. Een pracht idee om tot een landbouw te komen zoals de Groenen wensen. Zou deze wensgedachtwe ook leiden tot voldoende GOEDKOOP voedsel om ook de armeren onder ons te voeden? Zou deze manier van boeren ook nog ruimte laten om Bio Based economie op te bouwen? Of is de gedachte dat we al deze extra’s via import kunnen regelen, zodat de bio based en de armen geholpen worden door (te) goedkope en vervuilende import uit landen waar nu al te weinog eten is voor de eigen bevolking. Als dat de bedoeling is dan zal de stroom vluchteingen zeker niet afnemen. Laat onze be;eidmakers eens verder denken dan hun neus lang is dan komen ze tot de conclusie dat al hun wensen niet ingevuld kunnen worden zonder Sterke Landbouw en dat ze vermoedelijk genoegen moeten nemen met Minder Natuur of minder Mensen of Minder Lang Leven.

Beheer
WP Admin