Foto: Hans Banus AkkerbouwNieuws

Graantelers gezocht voor fusariumonderzoek

Onderzoeksinstituut Wageningen Food Safety Research zoekt akkerbouwers voor onderzoek naar mycotoxinen in graan.

De bodemschimmel fusarium kan granen met gifstoffen besmetten; mycotoxinen. Die kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. De mondiale temperatuurstijging werkt het risico in de hand, bleek uit eerder onderzoek van het Wageningse instituut in opdracht van de Europese voedselautoriteit.

Voorspellen besmettingen

Om zulke besmettingen correct te voorspellen, gaat onderzoeksinstituut Wageningen Food Safety Research samen met akkerbouwers meerjarig onderzoek doen. Het Wageningse instituut heeft een model opgesteld dat op basis van landbouwkundige gegevens en lokale weersomstandigheden op tijd besmettingen door fusarium voorspelt. Om het model te testen en verder te ontwikkelen, is het onderzoeksinstituut nog op zoek naar telers die willen helpen.

Dat gaat om akkerbouwers die dit jaar wintertarwe of zomergerst telen. De telers leggen teeltgegevens anoniem vast en nemen monsters van hun tarwe- of gerstkorrels. Die worden geanalyseerd op besmetting met mycotoxinen. Op basis daarvan kunnen onderzoekers het model verder verbeteren en voor het bedrijf kan het interessante inzichten opleveren.

Het doel is mycotoxineverontreiniging vroeg in het groeiseizoen in graangewassen te voorspellen met nieuwe technieken, zoals hyperspectrale beeldvorming en machine learning.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin