Goed toezicht op AVV akkerbouw AkkerbouwOpinie

Goed toezicht op AVV akkerbouw

Het zou goed zijn als minister Henk Kamp van Economische Zaken het onderzoeksprogramma van de brancheorganisaties (BO) in de akkerbouw een algemeen verbindend verklaring (AVV) geeft.

De hele sector profiteert er namelijk van. Dan is het ook logisch dat iedereen meebetaalt. Dus ook de akkerbouwers die geen lid zijn van LTO, NAV of NAJK. Een AVV maakt dat mogelijk. Langjarig onderzoek naar bijvoorbeeld bodemgezondheid, vruchtwisseling, kringlopen of gebruikswaarde van rassen is duur. Dat maakt het lastig om dergelijk onderzoek in kleiner groepsverband op te zetten.

Maar de minister doet er ook goed aan iedere aanvraag voor een AVV scherp te beoordelen of het wel een sectorbelang dient. Want dat moet een absolute voorwaarde zijn voor een AVV-verklaring. Als het maar een beperkte waarde heeft voor de telers of slechts een deel van de telers ten goede komt, moeten de akkerbouwers het onderzoek zelf maar organiseren. Ook is er streng toezicht nodig van de overheid dat de BO Akkerbouw het onderzoeksprogramma blijft uitvoeren volgens de regels van de AVV. Tot slot moet het programma volledig transparant zijn. Alle telers, en vooral diegenen die tegen hun zin meebetalen, moeten kunnen beoordelen of de heffingen goed worden besteed. Kamp moet hier streng op toezien. Anders verdampt het draagvlak onder de telers voor de BO Akkerbouw.

Beheer
WP Admin