Partner
Met smaXtec kunnen ziekten bij koeien vroegtijdig worden geïdentificeerd. – Foto’s: smaXtec RundveePartner

Gezonde koeien als fundament voor zakelijk succes

Gezonde koeien vormen de kern van een succesvol melkveebedrijf, omdat een optimale gezondheid leidt tot een duurzame productie en beter dierenwelzijn. Daarbij zijn de vroege identificatie van ziekten en een nauwkeurige monitoring essentieel voor de diergezondheid en het bedrijfsmanagement.

In de moderne melkveesector speelt de gezondheid van de dieren een essentiële rol in het succes van het melkveebedrijf. Doordat de kuddes echter steeds groter worden, wordt het ook steeds lastiger om iedere individuele koe in de gaten te houden. Zelfs de meest toegewijde veehouders moeten veel tijd en aandacht besteden aan hun dieren om eventuele ziekten tijdig te identificeren en aan te pakken.

Helaas zien we de eerste symptomen vaak pas op het moment dat het eigenlijk al te laat is om erger te voorkomen. Precies om die reden is het smaXtec-gezondheidssysteem ontwikkeld. Met smaXtec kunnen ziekten bij koeien vroegtijdig worden geïdentificeerd, lang voor de symptomen of veranderingen in het vreet- en herkauwgedrag van buiten zichtbaar worden. Het systeem zorgt ervoor dat de melkveehouder preventief kan handelen en proactief kan sturen.

Innovatie voor preventieve diergezondheid

Het smaXtec-gezondheidssysteem revolutionaliseert de manier waarop melkveehouders de gezondheid van hun koeien managen. Met de unieke bolustechnologie worden rechtstreeks uit het binnenste van elke individuele koe nauwkeurige meetgegevens opgehaald, zoals de lichaamstemperatuur, het herkauwgedrag op basis van het samentrekken van de pens en de activiteit van het dier. Met deze informatie krijgen veehouders een waardevol inzicht in de diergezondheid. Zo worden ziekten nog voor de uitbraak geïdentificeerd en worden ernstigere problemen voorkomen.

De veel voorkomende aandoening mastitis kan zo al vier dagen voor het optreden van zichtbare symptomen worden gedetecteerd. Bij afwijkingen ontvangt de veehouder namelijk onmiddellijk een melding op zijn mobiele telefoon of computer. In deze vroege fase kunnen bijvoorbeeld ontstekingsremmers worden ingezet om een ernstig ziekteverloop te voorkomen. Dit leidt tot een lager antibioticagebruik en voorkomt lange wachttijden en melkverliezen.

Unieke gegevenskwaliteit

Wat smaXtec uniek maakt, is de toonaangevende bolustechnologie waarmee rechtstreeks data wordt verkregen vanuit het binnenste van de koe. Alleen met de smaXtec-technologie kunnen waardevolle gezondheidsdata worden gemeten, zoals de interne lichaamstemperatuur of de gedronken hoeveelheid water. Door deze unieke aanpak krijgen melkveehouders duidelijk inzicht in de tot dan toe verborgen informatie over de gezondheid en het gedrag van de dieren.

De combinatie van nauwkeurige metingen en een vroegtijdige detectie maakt smaXtec een onmisbare partner voor preventieve diergezondheid en geoptimaliseerd beheer. Door efficiënte inzet van het smaXtec-systeem gaat een nieuwe wereld open voor melkveehouders. SmaXtec verandert bijvoorbeeld de manier waarop veehouders de diergezondheid managen: vroegtijdig, effectief en toekomstbestendig.

Bij afwijkingen ontvangt de veehouder onmiddellijk een melding op zijn mobiele telefoon of computer.
Bij afwijkingen ontvangt de veehouder onmiddellijk een melding op zijn mobiele telefoon of computer.

Succesvol in vruchtbaarheidsmanagement

Het smaXtec-systeem biedt, naast de modernste manier van gezondheidsmonitoring en de vroege identificatie van ziekten, nog meer functies. Ook ondersteunt het veehouders met het vruchtbaarheidsmanagement. De onmisbare bronstherkenning, zelfs bij weinig signalen, optimaliseert het inseminatieproces. Op deze manier wordt ook bij koeien die anders over het hoofd zouden worden gezien, de bronst gedetecteerd. Het resultaat is kortere tussenkalftijden en verbeterde reproductiecijfers. Daarnaast geeft het systeem zo’n 15 uur voor het afkalven een melding. Zo kunnen tijdig voorbereidingen worden getroffen om een soepel afkalfproces te waarborgen. Al deze functies ondersteunen bedrijven enorm bij het vruchtbaarheidsmanagement.

Met smaXtec is de melkveehouder dus goed uitgerust. Ten eerste doordat het systeem waardevolle ondersteuning biedt bij het optimaliseren van het reproductie- en rantsoenmanagement. Ten tweede bij het preventieve gezondheidsbeheer, wat resulteert in een goede toekomstbestendigheid en optimaal bedrijfssucces.

Bekijk meer informatie over het smaXtec-gezondheidssysteem

Beheer
WP Admin