Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Gesprek over deadline behalen fosfaatplafond loopt

Het ministerie van landbouw is in gesprek met de Europese Commissie over de tijd die Nederland heeft om het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond te brengen.

Dat laat het ministerie desgevraagd weten. Nederland heeft in het fosfaatrechtenstelsel meer fosfaatrechten uitgegeven dan het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. In november waren er 85,7 miljoen kilo fosfaatrechten in de markt.

Fosfaatbank voorlopig niet open

De Europese Commissie heeft aangegeven dat Nederland het aantal fosfaatrechten weer onder het plafond moet brengen. Landbouwminister Schouten haalt door de herbeschikking bij vleesveehouders, de vrijstellingsregeling van vleesveehouders en via afroming van fosfaatrechten bij de handel in fosfaatrechten fosfaatrechten uit de markt. De fosfaatbank wordt voorlopig niet opengesteld.

Geen ruimte voor knelgevallen

Tijdens een debat in de Tweede Kamer benadrukte Schouten dat er echt geen ruimte is om extra fosfaatrechten uit te geven voor knelgevallen, omdat er al teveel rechten zijn uitgegeven en dit aantal eerst onder het fosfaatplafond moet komen. Een harde deadline wanneer het aantal fosfaatrechten weer onder het plafond moet zijn, heeft de Commissie nog niet gesteld. Dit is dus onderwerp van gesprek.

Beheer
WP Admin