Premium
Veehouderijen in de Gelderse Vallei zitten vaak dicht bij de Natura 2000-gebieden van de Veluwe.- Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenColumn

‘Gesloten vanwege stikstof’

Reacties

 1. Het beste voorbeeld van gedwongen groei is wel het melkquotum. D kleine niet gegroeide bedrijven moesten toch 20% inleveren om de wel gegroeide bedrijven te ondersteunen.

 2. Ik hoor nooit dat de boeren hun bedrijven hebben moeten doen groeien om te overleven, omdat de vrije wereld markt heilig was verklaart en daarmee de laagst mogelijke prijs over de hele wereld leidend werd. Ik ben overtuigd van het feit dat de meeste boeren zouden hebben gekozen voor minder productie als hun inkomen tred had gehouden met vergelijkbare inkomens buiten de landbouw. Deze dwang matige groei geldt voor onze hele maakindustrie omdat Europa de loonkosten per eenheid product moet verlagen wil de wereldmarkt nog winstgevend zijn voor de producenten. Industrie kan zich verplaatsen naar de goedkope arbeid landen maar de boer en tuinder niet want hij is grond gebonden. Verder eisen de Rijke Burgers steeds meer milieu bescherming en bescherming van de werknemers en onze overheid controleert dit ijverig (werkgelegenheid zonder productie). Voor exporterende landen zou dit ook moeten gelden, maar daar hebben wij als importeur geen controele op anders dan Afspraken over wat, hoe en welk formulier.

 3. “Wat er ook bij hoorde, was een groeiend gebruik van externe input zoals geïmporteerd krachtvoer, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en fossiele energie”
  ——-
  De duurste input is de arbeidsinput. De koploper bedrijven probeerden deze input per eenheid product te verlagen om daarmee marge te genereren. Zij haalden daarmee voldoende saldo om te kunnen groeien. De “zuinige” boeren, volgens de bedrijfsstijlen van Van der Ploeg, zijn in de praktijk stilstand bedrijven die door de volgende generatie niet worden voortgezet.
  Verder ben ik het wel met Roel Jongeneel eens dat we de huidige problemen niet hadden gehad als al in de jaren 70 duidelijke randvoorwaarden waren gesteld op het gebied van mest, milieu en ecologie. Vooral met de invoering van het melkquotum had direct de regel ingevoerd moeten worden dat je melkquotum mag kopen tot maximaal 18.000 liter per hectare en alleen grond binnen een straal van 8 km telt mee.

 4. Rutte implementeert de 2030 agenda van Het world Economic Forum. Trudeau probeert hier in Canada hetzelfde te doen maar de provincies hebben veel meer vertellen dan in Nederland.

 5. Tja de zuinige ggb groeiers de kringloop/derogatie boeren zogezegd.., en laten ze die nou net een stoelpoot afzagen.

Beheer
WP Admin