Nieuwbouw van een varkensstal waarbij rekening is gehouden met brandveiligheid. Elektra is bijvoorbeeld alleen gemonteerd aan betonnen prefabwanden, niet aan kunststofpanelen. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Geen verplichte brandveiligheidskeuring stallen per 1 januari 2024

De eerder aangekondigde jaarlijkse verplichte brandveiligheidskeuring en periodieke elektrakeuring in veestallen zal toch niet per 1 januari 2024 ingaan.

De geplande jaarlijkse verplichte brandveiligheidskeuring en periodieke elektrakeuring in veestallen zal niet doorgaan op 1 januari 2024, zoals eerder aangekondigd. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van LNV desgevraagd weten. De belangrijkste reden is dat de brandveiligheidskeuring nog ingevuld moet worden. Meerdere keuringsdiensten voeren dit uit en dit vergt meer tijd dan gedacht. In hoeverre de val van het kabinet de nieuwe keuring vertraagd heeft, kon de woordvoerder niet zeggen. Doel blijft wel om het aantal stalbranden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020. Dat jaar waren er 54 stalbranden (bron: Verbond van Verzekeraars).

Verplichte brandcompartimentering

De consultatie van de nieuwe regelgeving omtrent brandveiligheid is overigens wel klaar en gaat voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer. Dit is onder voorbehoud van wat de Kamer tijdens deze demissionaire periode beslist. Eerder gaf de Tweede Kamer wel aan het belangrijk te vinden dat de brandveiligheidskeuring doorgaat. Over het voornemen van een verplichte brandcompartimentering van de technische ruimte in bestaande stallen is het ministerie nog in afwachting van een onderzoek van Wageningen University & Research dat dit najaar verschijnt.

Beheer
WP Admin