De jaarlijkse brandveiligheidskeuring moet de bewustwording van brandgevaar bij veehouders vergroten. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Verplichte jaarlijkse brandveiligheidskeuring stallen per 2024

Veehouders krijgen vanaf 2024 te maken met een verplichte jaarlijkse brandveiligheidskeuring en het verplicht nemen van maatregelen als uit de keuring blijkt dat iets niet in orde is.

Landbouwminister Piet Adema schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het hoge aantal stalbranden niet accepteert. De minister wil het aangescherpte preventiebeleid zo snel mogelijk invoeren. Door de te nemen procedures rondom de ministeriële regeling en de Algemene Maatregel van Bestuur, is dit per 2024. In 2022 nam het aantal stalbranden toe ten opzichte van 2021, naar 42 stalbranden waarbij 130.045 dieren omkwamen.

Lees ook: Verplichte keuring elektra en zonnestroominstallatie eens in de drie jaar voor grote bedrijven

Brandveiligheidskeuring moet risico op brand verkleinen

De regeling om elektrakeuringen en een jaarlijkse brandveiligheidskeuring verplicht te stellen, ligt momenteel ter consultatie voor. Met de regeling wil het kabinet eens in de drie jaar voor grote veebedrijven een verplichte keuring aan de elektra- en zonnestroominstallaties volgens de best beschikbare norm. Voor de overige veehouderijbedrijven moet dit iedere vijf jaar. De jaarlijkse brandveiligheidskeuring moet het risico op brand verkleinen en de bewustwording van brandgevaar bij veehouders vergroten. De regelingen gelden in tegenstelling tot eerdere voorstellen ook voor eenden-, kalkoenen- en konijnenhouderijen.

Verplichte schadebeperkende regelingen

Daarnaast werkt Adema aan verplichte schadebeperkende regelingen, zoals brandcompartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen. Voor nieuwe stallen is dit al verplicht sinds 2014. Wageningen doet nog onderzoek naar de wijze waarop deze compartimentering het beste kan en wat de impact is van deze regelgeving.

Verplicht aggregaat voor stallen met kunstmatige ventilatie

De verplichte aanwezigheid van een noodaggregaat voor stallen waarbij de dieren afhankelijk zijn van kunstmatige ventilatiesystemen voor hun gezondheid en welzijn, is deels uitgesteld. Na incidenten waarbij dieren stikten na stroomuitval, zijn hier eisen aan gesteld. De levertijd van aggregaten is echter ongeveer acht maanden. Ook zullen veehouders in sommige gevallen financiering moeten regelen voor de aggregaten, waardoor inwerkingtreding van de regeling per 1 juli van dit jaar niet haalbaar is. Adema heeft daarom besloten dit deel van de regeling per 1 juli 2024 in te laten gaan.

Beheer
WP Admin