<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Geen planschadevergoeding voor Aaltense boer

Een veehouder uit het Achterhoekse Aalten die een schadevergoeding eiste van de gemeente Aalten is door de Raad van State (RvS) in het ongelijk gesteld. Volgens de boer hebben de nieuwe bestemmingsplannen Kobus en Kobus II, waardoor nieuwe woonwijken kunnen worden gebouwd, negatieve gevolgen voor zijn bedrijf.

Naar eigen zeggen zal hij extra geurbeperkende maatregelen moeten nemen. Bovendien zullen de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf hierdoor beperkt worden, stelt de Aaltense veehouder. Er zou sprake zijn van een vermogensschade van €250.000, volgens een taxateur van de boer.

Nog voor nieuwe plannen belemmeringen

De gemeente Aalten is het hier niet mee eens en schakelde onderzoeksbureau Haute Equipe uit Haarlem in. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de nieuwe bestemmingsplannen niet leiden tot negatieve gevolgen voor de veehouderij. De invoering van de nieuwe bestemmingsplannen hebben geen directe invloed op de situeringswaarde van het bedrijf, omdat de aanwezigheid van woningen op ruim 180 meter op dit moment al zorgt voor belemmeringen op de planologische mogelijkheden van het bedrijf, ook voordat er nieuwe bestemmingsplannen waren.

‘Adviesbureau niet onafhankelijk’

De door de veehouder aangevoerde tegenargumenten dat het adviesbureau niet onafhankelijk zou zijn en van onjuiste gegevens uitgegaan zou zijn, wordt in de ogen van de RvS niet voldoende onderbouwd.

De RvS kan zich uiteindelijk wel vinden in de conclusies uit het door de gemeente geïnitieerde rapport en bepaalt daarom dat er geen sprake is van planschade als gevolg van de nieuwe bestemmingsplannen. De eis van de veehouder wordt afgewezen.

Beheer
WP Admin