GD krijgt meer meldingen Klebsiella-uitbraken - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

GD krijgt meer meldingen Klebsiella-uitbraken

De afgelopen weken zijn er meer meldingen van Klebsiella-uitbraken op melkveebedrijven gedaan. Dat meldt het UGA Team van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

De Klebsiella bacterie wordt vooral in de zomermaanden ook vaker gevonden in tankmelk. Dit als gevolg van het feit dat de bacterie zich prima voelt bij warme, vochtige omstandigheden en zich dan ook in boxstrooisel of mest enorm snel kan vermenigvuldigen. Omdat bij warm weer de weerstand van de koeien onder druk komt te staan, kan de bacterie makkelijker toeslaan en mastitis veroorzaken, zo zegt GD. Klebsiellamastitis kan zichtbaar én onzichtbaar zijn. Daarbij blijven besmette koeien vaak drager en verspreider van de bacterie.

Behandelen valt tegen

Behandelen van Klebsiellamastitis valt vaak tegen. Afvoeren van dieren waarin Klebsiella is aangetoond verdient aanbeveling, zo adviseert GD.

Om problemen met Klebsiella te voorkomen of te verminderen zijn een schone en droge omgeving van belang, evenals een goede weerstand van het vee.

Beheer
WP Admin