Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Fryslân staat kleine windmolens toe op boerenerf

Het nieuwe provinciale bestuur van Fryslân staat toe dat kleine windmolens, met een hoogte van 15 meter, worden geplaatst bij agrarische bedrijven.

Dat hebben de partijen CDA, VVD, FNP (Fryske Nasjonale Party) en PvdA afgesproken in het provinciale bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Bovendien wil de provincie geen zonneparken op landbouwgrond. Ook voor natuur onttrekt de provincie liever geen grond aan het landbouwareaal. Alleen in uiterste gevallen zou dit nog mogelijk zijn, hebben de partijen afgesproken.

Economisch perspectief

De Friese afdeling van LTO Noord is relatief positief gestemd over het akkoord.Kritisch is de organisatie over de ambities die de provincie heeft op het gebied van CO2-uitstoot, natuur en biodiversiteit. LTO vindt namelijk dat bij zulke eisen aan de landbouw, ook economisch perspectief moet staan.

De provincie wil helpen met marketing van Friese producten

In de toekomst moet de landbouw volgens het nieuwe bestuur vernieuwend zijn. De provincie wil helpen met marketing van Friese producten en het vinden van afzetmarkten. Richting de consument moet de kreet ‘Made in Fryslân’ synoniem zijn voor producten van hoge kwaliteit. Ook steekt de provincie extra geld in kennisontwikkeling, bijvoorbeeld in de Dairy Valley.

Beheer
WP Admin