FrieslandCampina legt de leden een voorstel tot een zachte quotering voor. Overproductie gaat een dubbeltje per kilo melk kosten vanaf 2019. RundveeNieuws

FrieslandCampina wil melkaanvoer remmen

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina die vanaf 2019 meer melk leveren dan vooraf overeengekomen, worden 10 cent per extra kilo melk gekort. Dit voorstel wil de zuivelcoöperatie komende maanden met haar leden bespreken.

De coöperatie stelt de leveringsruimte vast op basis van de verwachte groei in de markt voor basiszuivelproducten. Doel hiervan is om de uitbetaling van melkgeld voor de extra melk meer in lijn te brengen met de marktgroei voor basiszuivelproducten.

Introductie Top-Zuivellijn

Ook stelt de onderneming aan haar leden voor om een gecertificeerde Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat te introduceren. Leden-melkveehouders die zich inzetten op duurzame en speciale melkstromen ontvangen daarvoor een hogere beloning. Volgens CEO Hein Schumacher en coöperatievoorzitter Frans Keurentjes kunnen maximaal 15% van de leden in dit segment leveren. Zij beuren een maximale plus van 3 cent per kilo melk. Ook binnen dit segment geldt de voorziene zachte quotering.

FrieslandCampina legt de leden een voorstel tot een zachte quotering voor. Overproductie gaat een dubbeltje per kilo melk kosten vanaf 2019.

FrieslandCampina legt de leden een voorstel tot een zachte quotering voor. Overproductie gaat een dubbeltje per kilo melk kosten vanaf 2019.

FrieslandCampina wil het aantal bestaande duurzame en speciale melkstromen verder uitbreiden. De eerste zuivelproducten uit de toplijn staan naar verwachting in 2019 in de winkelschappen. Naast de inzet en hogere beloning op duurzame en speciale melkstromen houden leden-melkveehouders volgens de onderneming de ruimte om te groeien.

Beheer
WP Admin