AlgemeenNieuws

Friese gedeputeerde over muizenplaag: ‘Dit is een crisissituatie’

De schade door de muizenplaag in Friesland is door boeren becijferd op €70 miljoen. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer wil dat Den Haag zich op de kwestie werpt, want er is sprake van een bijzondere crisissituatie, vindt hij.

Boeren schatten de schade van de muizenplaag op Fries grasland al op €70 miljoen. Gedeputeerde Johannes Kramer, die woensdag met mensen van LTO naar Den Haag afreist om aandacht voor de kwestie te vragen: “Dat is een goede poging om de omvang van de problemen te schetsen, op basis van informatie van honderden agrariërs. Nu moeten we zo snel mogelijk in beeld krijgen wat het nou echt is, er is behoefte aan een verifieerbare schatting. Daarom hebben we als provincie besloten dat taxateurs die anders namens het Faunafonds werken, de schade gaan inventariseren. De provincie neemt de regie daarin, en draagt in eerste instantie de kosten. Mocht er een landelijke regeling komen, dan zien we of dat weer verrekend kan worden. Die inventarisatie moet snel gebeuren. 1 februari is het scheurverbod voorbij. Mogelijk komt er een oproep om nog even te wachten met grasland scheuren. Daar beraden we ons nog op.”

 

Moeten boeren schade melden bij het Faunafonds, dat tegenwoordig onder de provincie valt?

“Nee. Er is geen relatie met het Faunafonds, dat is er voor schade door dieren die niet of beperkt bestreden mogen worden. Dat is met de muis niet zo. Die mag je het hele jaar bejagen. In 2005 is er wel muizenschade betaald uit het fonds, maar dat is nadrukkelijk een eenmalige overgangsregeling geweest. Voor de invoering van de Flora- en Faunawet was dat anders. Daar komt bij dat de omvang het budget van het fonds ver overtreft.”

 

Welke rol moet het rijk spelen volgens u?

“Het scheurverbod in de winter moet ter discussie. Grasland scheuren is soms niet de oplossing voor muizenschade, maar soms ook wel. Verder moeten we met zijn allen nadenken hoe zulke schade in te toekomst te voorkomen is. We zijn daarvoor zelf nu bezig om te kijken of er een early-warningsysteem op te zetten is, zodat een muizenplaag vroegtijdig te voorspellen is.”

 

Moet het rijk financieel bijspringen?

“Het rijk moet de vraag beantwoorden of dit bedrijfsrisico is of niet. Het is duidelijk een uitzonderlijke situatie, noem het een landbouwcrisissituatie. Dat besef moet in Den Haag nog doordringen. Maandag bij de actiebijeenkomst waren geen Kamerleden aanwezig. Dat is sneu voor de betrokkenen die hun best hebben gedaan een goed verhaal neer te zetten.”

Beheer
WP Admin