Franse boeren protesteren al tijden tegen de dalende prijzen die boeren voor hun producten ontvangen. Foto: ANP AkkerbouwOpinie

Franse boeren hebben gelijk; de barricades op!

Eigenlijk zouden wij Nederlanders solidair moeten zijn met de Franse boeren; die hebben groot gelijk dat ze protesteren tegen de lage prijzen van landbouwproducten.

Vorige week waren de Franse boeren weer behoorlijk aan het demonstreren. Ze uitten hun onvrede over de belabberde prijzen van vele landbouwproducten. Deze zijn gelijk aan of lager dan de prijzen van dertig jaar geleden (in 1985). Daartegenover staat dat het minimumloon is gestegen van € 3,97 naar € 9,60. Een prijsstijging van liefst 142%. In Nederland blijft het alsnog rustig.

In het weekblad Boerderij van 22 december 2015 stond het gemiddelde ondernemersinkomen per sector. Dit was voor alle bedrijven in de land- en tuinbouw gemiddeld ruim €40.000. De meeste burgers zouden zeggen: dit is toch goed?! Echter, de privé-uitgaven liggen meestal op een boerderij fors hoger dan bij een burger in loondienst in een dorps- of stadswoning (denk aan elektra, gas, arbeidsongeschiktheidsverzekering, woz-belasting, grotere auto, ook voor bedrijfsmatig gebruik). Ook is dit ondernemersinkomen een gemiddelde. De tuinbouw had een inkomen van wel €274.000 en de zeugenhouderij van minus €75.000.

Bij 35% boerenbedrijven uitstel van aflossing

Kijk je naar de liquiditeit, dan constateer je dat ongeveer 35 procent van alle bedrijven uitstel heeft van meer dan de helft van de aflossingen. Dat is toch wel schrikken. Zeker als je bedenkt dat de hypotheekrente historisch laag is. Stel deze was 3 procent hoger, dan zouden de gemiddelde rentelasten met ongeveer € 20.000 stijgen en het ondernemersinkomen met € 20.000 zakken naar ongeveer € 20.000 (de gemiddelde hypotheekschuld ligt rond € 700.000).

‘Eigenlijk moesten wij Nederlanders solidair zijn met Franse boeren’

De vooruitzichten voor de melkvee- en varkensbedrijven en vele akkerbouwproducten voor 2016 zijn slecht. Hierdoor is de kans groot dat de liquiditeit voor 2016 voor veel bedrijven nog verder zal verslechteren. Bedrijven die in problemen komen, moeten vaak meer rente gaan betalen, omdat de financiers meer risico gaan lopen. De desbetreffende boeren komen dan nog meer in de shit.

In Frankrijk ligt het aantal zelfdodingen op circa 600 boeren per jaar, in Duitsland op 500 en in België op 400. Meestal als gevolg van de slechte prijzen. Voor 2016 vreest men het ergste, doordat het melkquotum is afgeschaft en de melkprijs flink is gezakt.

Tja, als je het zo bekijkt, hebben de Fransen boeren groot gelijk dat ze protesteren. Eigenlijk moesten wij Nederlandse boeren solidair zijn met de Fransen, maar dat is blijkbaar niet onze aard.

‘Hogan, wijs niet naar de markt, die wordt gemanipuleerd’

Het is echter hoog tijd dat aan de bel wordt getrokken. Voor de politici die het beleid maken, wordt het tijd dat ze wakker geschud worden en hun verantwoordelijkheid nemen. Hopelijk trekt onze staatssecretaris zich dit aan en slaat hij in Den Haag met zijn vuist op tafel. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan kan wel stellen dat de markt zijn werk moet doen, maar de markt wordt op allerlei wijzen gemanipuleerd. Dat weten de heren politici drommels goed. Alleen durven ze dit vaak niet te beamen.

Beheer
WP Admin