De Franse biologische landbouwsector vreest dat het areaal in 2023-’24 zal krimpen, nu er sinds september dit jaar ook een crisis in de graanteelt is ontstaan. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Franse biosector slaakt noodkreet aan overheid

De Franse organisatie voor de biologische landbouw Fnab heeft een nieuwe oproep gedaan aan de regering en het parlement om snel met steun over de brug te komen.

“Sinds twee jaar hebben biologische producenten te kampen met een daling van de consumptie vanwege de inflatie en een sterke stijging van de productiekosten. Die niet eerder vertoonde situatie brengt de biologische sectoren nu ernstig in gevaar.”

De Fnab wijst er op dat de regeringsplannen juist uitgaan van een vergroting van het biologische areaal van 10,7% in 2022 naar 21% in 2030. “Wij vrezen dat dat areaal in 2023-’24 juist zal krimpen, nu er sinds september dit jaar ook een crisis in de graanteelt is ontstaan.”

Noodplan opstellen

Alle spelers in de biologische landbouw in Frankrijk stellen een noodplan voor om het productiebestand in stand te houden en veilig te stellen en de aantrekkelijkheid van de biosectoren op te voeren, schrijft de Fnab verder. Ondersteuning van de prijs die de boeren vangen en ook van de groeperingen van producenten die nu verlies lijden, moeten daarin een centrale rol spelen om een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken.

“Zonder snelle steun van de overheid wenden agrariërs zich af van biologisch. Hoe minder biologisch areaal, hoe meer bestrijdingsmiddelen in het water en in onze voeding, met onvoorspelbare kosten voor de samenleving en de overheid”, roept de Fnab uit.

Reacties

  1. Zou de biologische landbouw nu zijn aangekomen op het punt waar de wetenschap en de landbouw stonden ten tijde van de de introductie van kunstmest? Toen de productie omhoog moest omdat de prijzen te hoog werden voor de toenmalige inkomens veroorzaakt door bevolkingsgroei en een beperkt areaal met dalende productie capaciteit? Waarbij de verstedelijking een niet onbelangrijke rol zal hebben gespeeld.

Beheer
WP Admin