Limousins in de wei ergens in Frankrijk. - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Frankrijk steunt rundveehouderij om voedselzekerheid en transitie

“We willen de veehouder zijn adelbrief teruggeven”, zegt minister van landbouw Marc Fesneau. Frankrijk lanceerde een uitgebreid steunplan voor de rundveehouderij ‘om de voedselzekerheid op peil te houden en boeren te vergezellen bij de ecologische transitie’.

Eén van de eerste doelen is het verbeteren van de opbrengsten voor de veehouders en het versterken van de concurrentiekracht van de sector. “Behoud van de veehouderij in alle regio’s van Frankrijk hangt vóór alles af van de inkomsten die de boer uit zijn werk kan halen.”

Behoud slachthuizen regio

Rundveehouders mogen onder bepaalde voorwaarden € 150 per koe – tot een maximum van € 15.000 – extra aftrekken van de waardebepaling voor de belasting. Tegelijk drukt dat ook de aan de belastingaanslag gekoppelde sociale lasten.

Veel aandacht gaat uit naar het behoud van kleine, regionale slachthuizen. Soms gaat het ook om vestiging van slachthuizen. Het ministerie werkt hier samen met de sector aan een plan om de dekking over het platteland te verbeteren. Een fonds van € 50 miljoen biedt bedrijven die een ‘slachthuis van strategisch belang’ willen vestigen een overheidsgarantie voor hun leningen.

Praten met burgers

De staat trekt verder € 3 miljoen uit voor ‘communicatie tussen de boeren en de burgers in hun grondgebied’. Achterliggende gedachte is dat de boer bij een betere communicatie op meer goodwill van de omgeving kan rekenen. Zeker als hij of zij het bedrijf wil uitbreiden. Verder komt er een database met relevante regelgeving voor alle betrokken sectoren in de EU en ook in derde landen. Veehouders maar ook anderen kunnen dan vaststellen of sprake is van een gelijk speelveld en of de verdere ontwikkeling van normen en eisen ook gelijk oploopt. Frankrijk gaat de wederkerigheid van de regelgeving op Europees en internationaal niveau actief verdedigen.

Aan de vraagkant spreekt Fesneau over ‘een aanmoediging om bij het koopgedrag rekening te houden met de duurzaamheid van de productiemethode’. Restaurants moeten bijvoorbeeld zeggen waar het door hen bereide vlees vandaan komt. Ziekenhuizen of gevangenissen en ook scholen moeten vanaf 1 januari minstens 60% van hun vlees betrekken van duurzaam werkende boerenbedrijven. Gaat het om een instelling van de overheid, dan komt dat op 100%.

Jonge boeren makkelijker laten instappen

Het ministerie maakt al langer werk van het ondersteunen van nieuwe, jonge boeren en kondigt ook in dit plan weer een reeks – soms al bekende – maatregelen aan. Zo komen er financiële mogelijkheden, waardoor elke boer de kans moet krijgen om op vakantie te gaan en gebruik te maken van permanente scholing. Fiscale verlichting moet tijdelijke vervanging in die gevallen makkelijker maken.

Fesneau wijst verder op het investeringsfonds van € 400 miljoen om nieuwkomers te geven tot vereiste financiering. Hij wil het de broodnodige jonge boeren nog wat gemakkelijker maken door het ook in Frankrijk uitgebreide pakket aan regels en voorwaarden voor vergunningen en ook andere vereisten aan te pakken.

Reacties

  1. Met melkvee toch n beter inkomen, alleen komen de nieuwe akkerbouwers daar pas achter als ze de koeien weggedaan hebben

  2. In frankrijk heb je koeien als je niet (alleen) kunt leven van de akkerbouw of omdat je grond hebt waar geen akkerbouw mogelijk is. Als een boer extra land kan bemachtigen en het vee niet meer nodig heeft voor het inkomen, gaat het vee eruit. Daarom gaat de veestapel hier kleiner worden.

Beheer
WP Admin