Foto: Hans Prinsen RundveeFoto

Fraaie groeistuip melkveebedrijf Lueb

Maatschap Lueb in Wehl (Gelderland) zette een nieuwe stal voor 160 melkkoeien en koos onder meer voor een 2×20 swingovermelkstal, mestrobots en een mestscheider.

Bij het 'melkstalpakket' zat ook het Smart Dairy-systeem. Dat systeem moet helpen om koeien beter te monitoren. Lueb gaat er nog niet direct mee aan de slag: 'tierelantijntjes voor later'.

Maatschap Lueb nam deze ligboxenstal begin juli in gebruik. De stal biedt plaats aan 160 melkkoeien, voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en kostte ongeveer ¬ 6.000 per koeplaats. Tijdens de Boerderij-reportage liepen de koeien buiten.

Wim Lueb (51, links) zit samen met zijn broer Sjaak (52) in maatschap in het Gelderse Wehl. In het midden staat Sjaaks zoon Marco (13). De maatschap heeft een veebedrijf met 111 melkkoeien, 80 stuks jongvee en 82 hectare land.

Twee JOZ-mestrobots houden de vloer schoon. Lueb heeft er goede verwachtingen van. Ook in combinatie met diepstrooisel. Het zijn volgens hem zware, robuuste robots met voor en achter een sproeier. En als voordeel: ze komen (bijna) overal.

De koeien lopen op een Eco-vloer van Anders Beton; half beton, half rubber. De vloer viel onder de maatlat en was fiscaal aantrekkelijk, maar de koeien lopen er ook goed op. Deze vloer ligt ook in de doorsteken, separatieruimte en terugloopgang.

De fosfaatregels pakken ongunstig uit. Op de peildatum van 2 juli 2015 had Lueb 135 GVE. Dat zijn er nu 140 GVE, dus moeten er nog vijf koeien weg. Maar het is vervelender dat Lueb de stal voorlopig niet kan volzetten.

In deze fase is er nog geen diepstrooisel. De mestscheider begint pas later in juli met draaien. Daarom ligt er nu nog wat anders in de boxen. Links is dat een mengsel van stro, kalk en water en rechts zijn dat stropellets.

Een fraai overzicht in de stal. Links en rechts van de voergang zijn straks respectievelijk de hoog- en laagproductieve koeien gehuisvest. Links voorin de stal bevinden zich de melkstal, de technische ruimte, het strohok en de separatieruimte.

Dit is die mestscheider aan de achterkant van de stal. Het is de bedoeling dat de scheider straks wekelijks een nacht draait, waarna het diepstrooisel de ochtend erna ingestrooid wordt.

De stal is volledig onderkelderd, met ruimte voor 3.500 kuub mest. In vijf kelders wordt de dikke fractie naar een mestscheider gepompt. Ook is er de optie om mest van kelder naar kelder over te pompen.

Lueb wist natuurlijk dat er nieuwe regelgeving zat aan te komen, maar hij vertrouwde op zijn sterke grondpositie. De veehouder is met 82 hectare land zeer extensief en voert zelfs mest aan. Dat maakt het extra wrang, stelt hij.

De mestgang voor de melkstal doet tegelijkertijd dienst als wachtruimte. De koeien worden met behulp van een automatisch opdrijfhek naar de melkstal gedirigeerd. De mestgang is met 6 meter extra breed gemaakt en kan 130 dieren herbergen.

Hier zijn de separatieruimtes goed te zien. Vooraan zijn twee strohokken waarvan ook één hok te maken is (130 m²). Erachter is de separatieruimte met zes boxen. Links is de terugloopgang van de melkstal te zien.

Als de koeien gemolken zijn, lopen ze door deze 3-wegselectiepoort. Die stuurt de dieren naar de hoog- of laagproductieve groep of naar de separatieruimte. Als Lueb dieren selecteert voor het strohok, doet hij dat wel handmatig.

Het melken gebeurt in een 2x20-swingover van Boumatic. Een goed, degelijk en bewezen systeem, stelt Lueb. Met twee melkers op het bedrijf is een swingover qua arbeid ook goed rond te zetten. De pure melktijd is ongeveer 100 koeien per uur.

Het vele licht in de stal valt op. In het geïsoleerde dak zit een 6 meter brede lichtstraat. Dat is bijna een vijfde van het hele dakoppervlak.

In de stal zijn meerdere krachtvoerboxen.

De melktank heeft 18.000 liter capaciteit en staat buiten. Dat scheelt schoonmaken en bespaart ruimte in de stal.

Op een derde van de voergang is een cross over. Zo kunnen de laagproductieve koeien straks eenvoudig oversteken als ze gemolken worden. Aan beide kanten van de voergang is het koeverkeer overigens volledig vrij.

Lueb kiest voor diepstrooiselboxen omdat koeien volgens hem dan makkelijker en sneller liggen en opstaan. Een keuze uit koecomfort. Ook blijven ze beter schoon.

Beheer
WP Admin