Foto: Michel Velderman MechanisatieNieuws

Foto verplicht bij registreren landbouwvoertuig

Wie zijn landbouwvoertuig wil registreren, moet voortaan meteen bij de aanvraag een foto bijvoegen van het typeplaatje van het voertuig.

Deze verplichting gaat op 21 juni in, maakt bestuursorgaan RDW bekend. De verplichting geldt voor landbouwvoertuigen en voor de zogeheten MMBS (motorrijtuig met beperkte snelheid), en ook voor materieel getrokken door deze voertuigen.

Op de foto moet het voertuig identificatienummer (VIN) duidelijk leesbaar zijn. Staat dat niet op het typeplaatje, dan is een aparte foto van het VIN nodig, aldus de RDW.

De nieuwe verplichting wordt ingevoerd om aanvragen sneller te kunnen behandelen. Nu moet de RDW naar eigen zeggen nog vaak nadere informatie en foto’s opvragen. De verplichting maakt een snellere afhandeling mogelijk.

Uitzonderingen registratie landbouwvoertuigen

Registreren kan online. Dit kan tot de jaarwisseling. Daarna is een keuring nodig bij de RDW voordat registratie mogelijk is. Bij de registratie zijn verschillende gegevens nodig, naast het VIN zijn dat onder andere het merk van het voertuig, de handelsbenaming en het type.

Een uitzondering op de registratieplicht is er voor getrokken voertuigen met een maximale constructiesnelheid van minder dan 25 kilometer per uur. Ook voertuigen die niet op de verharde weg komen en niet harder kunnen dan 6 kilometer per uur, vallen niet onder de registratieplicht.

Beheer
WP Admin