Fors opkomstprobleem in consumptieaardappelteelt - Foto: Peter Roek AkkerbouwOpinie

‘Fors opkomstprobleem in consumptieaardappelteelt’

Er is een groot opkomstprobleem in de teelt van consumptieaardappelen. Pootgoedleveranciers en -afnemers hebben tot begin 2017 de tijd de oorzaak op te sporen.

Wim van de Ree, directeur van Nedato, had geen beter podium kunnen kiezen om de opkomstproblemen in de consumptieteelt in de schijnwerpers te zetten: de forumdiscussie bij de presentatie van de Rabobank-studie Grenzen opzoeken over de pootaardappelsector. Woensdagochtend 31 augsustus werd de studie gepresenteerd op de aardappeldemodag in Westmaas.

Op 10% percelen ernstig achterblijvende opkomst

Volgens Van de Ree beleefde afgelopen voorjaar de opkomst van consumptieaardappelen een dieptepunt. Op 10% van de percelen aardappelen die voor coöperatie Nedato zijn geteeld, is sprake van een ernstig tot zeer ernstig achterblijvende opkomst. “De opkomst was problematisch en niet zo’n beetje ook. Je zag percelen waar 10% tot 20% van de poters niet kiemde, maar ook percelen met 30% tot soms 50% uitval.”

Handelshuizen erkennen probleem niet

De klachten komen niet uit de lucht vallen. Nedato klaagt al een jaar of wat bij pootgoedhandelshuizen over opkomstproblemen. En niet alleen Nedato, de problemen spelen breder. Dat Nedato nu dit publieke podium kiest in het hart van de aardappelsector, is het gevolg van veel te weinig erkenning van het probleem door de pootgoedleveranciers, de handelshuizen.

Gezamenlijke aanpak pootgoedprobleem nodig

De kwestie ligt nu duidelijk op tafel. Nu de oplossing nog. Het is alvast goed te horen dat technische mensen van zowel grote pootgoedleveranciers als van grote afnemers vinden dat een gezamenlijke speurtocht nodig is. Zo’n gezamenlijke aanpak is een goede basis om een oplossing dichterbij te brengen, misschien zelfs om voor aanvang pootseizoen 2017 te weten wat er aan de hand is.

Meerdere factoren bepalen aardappelopkomst

Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar hoe het pootgoed bij telers van consumptieaardappelen wordt ontvangen, behandeld en onder welke omstandigheden het wordt gepoot. Ga er maar vanuit dat de opkomst – ook een slechte opkomst – door meerdere factoren wordt bepaald. En dat daarom aan meerdere knoppen moet worden gedraaid om het opkomst probleem uit de wereld te helpen.

Snel komen met plan van aanpak

Nu is het eerst belangrijk dat pootgoedleveranciers en afnemers hun goede bedoelingen formaliseren en snel met een straks plan van aanpak komen, inclusief menskracht en budget.

Beheer
WP Admin