AlgemeenNieuws

ForFarmers gaat naar beurs

Lochem – ForFarmers wil in 2016 naar de beurs.

Daarbij worden certificaten omgezet in aandelen en dus geen nieuw kapitaal aangetrokken. Dat maakte het veevoerconcern uit het Oosten van het land bekend bij de presentatie van de jaarcijfers, waarbij ook bleek dat het bedrijf in 2014 meer voer verkocht en winst boekt dan een jaar eerder.

Het uiteindelijke besluit over een beursgang valt bij de aandeelhoudersvergadering in april 2016. De onderneming kiest onder meer voor een “technische” beursgang om verwatering van de waarde van certificaten te voorkomen, de kosten van de beursgang te beperken en omdat de onderneming geen extra geld nodig heeft. ForFarmers wil naar de beurs omdat certificaten nu op een beperkt openbare handelsplaats worden verhandeld, waardoor institutionele beleggers meestal niet kunnen participeren en certificaten dus niet optimaal tot waarde worden gebracht.

ForFarmers heeft in 2014 8,9 miljoen ton voer verkocht, 5 procent meer dan een jaar eerder. Zo’n 73 procent daarvan betrof mengvoer. Het bedrijf kijkt naar het totale voervolume, aldus CEO Yoram Knoop, omdat het afscheid wil nemen van ‘mengvoerdenken’ in tonnen. ForFarmers wil meer waarde toevoegen, onder meer met advies en een extra focus op groeisegmenten zoals boeren die werken binnen het Gildehoen-concept.

De voerafzet in Nederland nam 1,3 procent toe tot 3,9 miljoen ton. De groei werd gerealiseerd met co-producten want de mengvoerafzet daalde met 2,1 procent. In het Verenigd Koninkrijk groeide de afzet ruim 8 procent tot 2,8 miljoen ton en in verkoopregio Duitsland/België met 7,5 procent tot 2 miljoen ton. De meeste groei vond plaats in het varkenssegment maar ook de andere segmenten droegen aan groei bij.

De voercoöperatie zag de financiële omzet met 7,3 procent dalen tot €2,3 miljard. De daling is gevolg van lagere prijzen voor grondstoffen als mais en soja. De brutowinst is met 4,5 procent gestegen naar € 408,1 miljoen door acquisitie-effecten (€11,2 miljoen) en een positief valuta-effect – lees, een hard Brits pond- van €6,9 miljoen. Het bedrijfsresultaat na belastingen nam met 25 procent toe tot €39 miljoen.

Aan de leden wordt voorgesteld om in lijn met het dividendbeleid van het beschikbare resultaat na belastingen de helft uit te keren als dividend. Dit betreft een stijging van 29,4 procent naar €0,176 (2013: €0,136) per aandeel, te ontvangen in contanten. Het dividendrendement op basis van de slotkoers per 31 december 2014 komt daarmee uit op 4,7 procent.

De solvabiliteit, dus de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen, is gegroeid van 43,7 naar 50,9 procent. “ForFarmers zit zeer ruim in haar jasje”, aldus Knoop. Hoewel ForFarmers zich na de grote overnames van BOCM Pauls en Hendrix in eerste instantie richt op autonome groei, zoekt het bedrijf ook acquisitiemogelijkheden in Duitsland en België waar het nog geen leidende positie heeft. Op termijn wil het bedrijf een vijfde, grote, markt toevoegen aan haar werkgebied.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin