Foto: Sander Koning AlgemeenNieuws

Food- en agri klimaatneutraal in 2035

De food- en agrisectoren moeten in 2035 klimaatneutraal zijn. Daarna zullen de food- en agrisectoren, inclusief de bosbouw, tegen vergoeding extra compensatie realiseren voor de uitstoot van broeikasgassen in andere sectoren.

Dat stelt de Europese Commissie in het pakket van maatregelen dat tot doel heeft om voor de Europese Unie als geheel in 2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken. Vanaf 2036 moeten de food- en agrisectoren (inclusief de bosbouw) de vastlegging van koolstof verder voortzetten. Daarvoor wordt een koolstofcertificatiesysteem opgezet, waarbij andere sectoren hun uitstoot kunnen compenseren met de aankoop van certificaten.

Extra doelstellingen landgebruik en bosbouw

Aan het landgebruik en de bosbouw worden extra doelstellingen opgelegd voor de periode tot 2030: het vastleggen van 310 Mton koolstof per jaar, ongeveer 15% meer dan de huidige doelstelling van 268 Mton koolstofvastlegging, die geldt tot 2025. Nederland, Denemarken en Malta krijgen een uitzondering op die extra doelstelling, vanwege het specifieke karakter van die landen (met relatief weinig bos). Bij de boekhouding daarvan worden ook het gebruik van kunstmest en de uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij meegeteld. Er komen stimulansen voor de vastlegging van koolstof.

Er komt regelgeving die moet voorkomen dat productie zich verplaatst om de strengere regelgeving te ontlopen. Binnen de bestaande internationale handelsregels wil de Europese Commissie de invoer van producten met een hogere uitstoot van broeikasgassen extra belasten.

Veehouderij en bemesting

De Europese Commissie heeft eerder in een brief aan Nederland duidelijk gemaakt dat in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in Nederland extra aandacht moet zijn voor de vermindering van de uitstoot van broeikaskassen door de veehouderij en bij bemesting. Tegelijk is de aanbeveling aan Nederland om in het GLB plannen te maken om de uitstoot van broeikasgassen in veenweidegebieden te beperken en de koolstofvastlegging in de bodem te stimuleren.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

Beheer
WP Admin