Foto: Boerderij/Misset Uitgeverij B.V. RundveeNieuws

Fonterra staat achter Nieuw-Zeelands klimaatplan

Fonterra en andere Nieuw-Zeelandse zuivelorganisaties gaan hard meewerken aan het plan van de Nieuw-Zeelandse overheid om de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren.

Opvallend verschil met Nederland is dat bij het terugdringen van de uitstoot onderscheid worden gemaakt tussen korteketengassen (methaan) en langeketengassen (CO2 en lachgas).

Volgens het plan komt er vanaf 2025 een heffing op emissies. In 2030 moeten de emissies vanaf de boerderij 17% kleiner zijn dan in 2017. In 2050 moet een emissiereductie zijn behaald van 46 tot 62%.

‘Klimaatplan ambitieus maar haalbaar’

CEO Miles Hurrell van Fonterra stelt dat de klimaatdoelen ambitieus maar haalbaar zijn. Volgens hem is de melkveehouderij het ook aan haar stand (en positie in de markt) verplicht om aan de gestelde doelen te voldoen.

Duncan Coul, voorzitter van de vereniging van (boeren-)aandeelhouders, stelt dat zijn leden weliswaar niet staan te trappelen om aan de plannen te voldoen, maar dat ze er wel de schouders onder zullen zetten.

Zuivelfabrieken van steenkool naar bio-energie

Zuivelonderneming Fonterra moet zelf ook het nodige doen. Afschaffen van kolenstook lukt nog niet direct. Met name op het Zuidereiland zijn steenkolen nog nodig. Ook daar schakelen echter steeds meer fabrieken om naar bio-energie.

Beheer
WP Admin