Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenOpinie

‘Focus op het fundament’

De kritische depositiewaarde is geen goede basis voor stikstofbeleid, vindt Bart Kemp. Hij schetst hoe het wel zou moeten.

De wijze bouwer in de gelijkenis Mattheüs 7 wist het al; voor je gaat bouwen moet er een goed fundament gelegd worden. Zonder goed fundament zal het gebouwde huis vroeg of laat in elkaar storten. Dit geldt ook in de stikstofkwestie.

Steeds meer komt bloot te liggen dat het fundament, de KDW en het rekenmodel gekoppeld aan de vergunningverlening, niet deugt. Op dit fundament kun je stikstof reduceren tot je een ons weegt, de sector in veel gebieden fors inkrimpen, maar de natuur zal er nauwelijks iets mee opschieten.

We staan op het punt te gaan bouwen op dit verrotte fundament. Door middel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) wil Den Haag vanuit het fundament de wettelijk vastgelegde reductiedoelstellingen gaan halen. Men legt alle wetenschappelijke kritiek naast zich neer en wil doorbouwen, blind voor de les uit Mattheüs 7.

Vergunningverlening

De agrarische sector(partijen) moeten wijzer zijn. Op een fundament dat niet deugt kun je niet verder bouwen. Daarom moet het fundament, de KDW en het rekenmodel uit het beleid en losgekoppeld worden van de vergunningverlening. Dit is naar onze mening de enige mogelijkheid om uit deze impasse te komen en verder te kunnen.

Ook een verschuiving van depositie naar emissie gaat de sector niet helpen omdat voortgebouwd blijft worden op hetzelfde fundament en dezelfde wettelijke doelstellingen. Het is een goedgevonden politieke afleider, die geen oplossing kán brengen omdat nog steeds getoetst wordt door middel van het foutieve model aan de KDW die niets zegt over de werkelijke staat van de natuur.

Rapportages nodig over natuur

Hoe kan het dan wel? Er dienen als de wiedeweerga rapportages te komen van alle afzonderlijke N2000 habitats. Hoe is het gebied er aan toe? Wat zijn de drukfactoren? (Denk aan bodem, vocht, zuurtegraad, concurrentie, mineralentoestand, stikstof etc.) Wat is er nodig om het gebied te verbeteren? Aan de hand van deze rapportages en beheersplannen gaan we aan de slag om de natuur te verbeteren én stikstof te reduceren. Én we zullen moeten accepteren dat in bepaalde gebieden de doelen waarschijnlijk niet haalbaar zijn.

Drempelwaarde

Daarnaast dient er een drempelwaarde te komen volgens het TNO advies, die overeenkomt met de te meten werkelijkheid. (200 – 2000x de huidige van 0.005 mol/ha) Om ongeremde groei in verschillende sectoren, waaronder industrie en luchtvaart, te voorkomen zullen daarover afspraken gemaakt moeten worden. In de agrarische sector zijn de meeste takken van sport al begrensd door productieplafonds of rechten. Op deze manier is de geradicaliseerde KDW en het model nagenoeg overbodig en staat de werkelijke staat van de natuur centraal.

En ik denk dat er geen boer is die niet zijn best wil doen minder stikstof uit te stoten, immers, alle stikstof die de lucht ingaat kun je niet benutten voor je gewassen.

Blijft nog het punt dat in sommige gebieden de dichtheid van bedrijven erg hoog is en het aantal natuurlijke stoppers (té) hoog. In die gebieden kunnen vrijwillige regelingen helpen om het perspectief voor de boeren die wél door willen te vergroten, mits die regelingen op de goede manier worden vormgegeven.

Én er moet een halt worden toegeroepen aan prijsopdrijvende speculanten met agrarische grond. Onze oproep aan alle boeren en agrarische partijen: Houd de focus op het omvérhalen van het fundament! Want vóór er een goed fundament gelegd is kunnen we niet gaan bouwen!

Bart Kemp is voorzitter van Agractie

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

 1. Sorry bert : als we voldoen aan de grondwaterrichtlijn en de nitraatrichtlijn met de KRW als overkoepelende richtlijn .
  Die bepaalt dat in 2027 moeten voldoen aan chemisch en ecologisch gezond water .
  Dan pas heb je een goed fundament om op te bouwen .
  Lees het MER advies maar eens ( project nummer 3556 )

 2. Mooie opinie die het fundament vormt voor snelle invoering van de AFREKENBARE STOFFENBALANS:
  “En ik denk dat er geen boer is die niet zijn best wil doen minder stikstof uit te stoten, immers, alle stikstof die de lucht ingaat kun je niet benutten voor je gewassen”

  Help je mee Bart om het laatste duwtje te geven tijdens het overleg met Remkes de komende weken ? We zijn er bijna . Herre Bartlema
  PS Op 24 augustus organiseren we een webinar “Alles over de ASB ( MINAS2.0) ” speciaal voor de deelnemers aan het overleg met Remkes.

 3. Goed verhaal Bart.
  Het lijkt wel dat er vergeten wordt dat wij veilig, goed en het minst milieu belast voedsel maken.
  Met een beetje verstand wil je toch geen krop sla of stuk vlees uit landen eten, waar nog alles is toe gestaan. Spuitmiddelen en dierwelzijn staan niet overal zo hoog in het vaandel. Er is in Duitsland zelfs besloten beterleven kip uit de schappen te halen, want het wordt niet verkocht. Daar heeft de consument een keus tussen regulier of beterleven. Beterleven of biologisch is toch meer stikstof. En toch denkt elke consument dat het schoner is.
  Als iemand met Tjeerd de Groot ofzo aan tafel zit ergens. Stel hem de vraag waar hij zijn voedsel geproduceerd wil hebben. Verdienmodel is zijn woord, maar ondertussen mag alles gewoon geimporteerd worden en trekken onze boeren aan het kortste eind

Beheer
WP Admin