AlgemeenNieuws

FNV hekelt bonus FloraHolland-top

Amsterdam – Vakbond FNV vindt een bonus voor de FloraHolland-directie ongepast. Algemeen directeur Lucas Vos en financieel directeur Rens Buchwaldt kregen samen €174.000 bovenop hun vaste beloning.

Terecht, vindt de Raad van Commissarissen, want de begroting is gehaald. Maar FNV vindt het onbegrijpelijk in het licht van de sanering die in 2014 plaatsvond.

In 2014 werd het personeelsbestand met 325 fte teruggebracht. De vorige directie gaf in 2013 haar bonus terug vanwege een saneringsslag. FloraHolland staat vlak voor nieuwe cao-onderhandelingen met het personeel. Volgens FNV is de werkdruk hoog getuige het hoge ziekteverzuim. In 2014 meldde dagelijks 5,8 procent van het personeel zich ziek.

In 2014 groeide de omzet van FloraHolland met 1,4 procent en werd een winst geboekt van €9,6 miljoen, waar een jaar eerder nog een verlies van bijna €16 miljoen werd opgetekend.

Beheer
WP Admin