Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Europese Commissie: ‘Nederland kan zich niet aan natuurregels onttrekken’

Nederland hoeft niet te proberen zich te onttrekken aan de verordening natuurherstel, die de Europese Commissie in juni heeft voorgesteld.

Dat bleek donderdag tijdens een technische briefing van Humberto Delgado Rosa, directeur biodiversiteit van het directoraat-generaal milieu van de Europese Commissie.

Delgado Rosa gaf op uitnodiging van de Tweede Kamer uitleg over de bedoelingen van de Europese Commissie. De Europese natuurherstelwet zet duidelijke doelen en tijdlijnen voor het natuurherstel en legt een verslechteringsverbod op aan alle natuur.

Weinig enthousiasme vanuit kabinet

Het Nederlandse kabinet heeft zich in een eerste beoordeling van het voorstel weinig enthousiast getoond, omdat het kabinet vreest dat heel veel economische activiteiten niet meer vergund kunnen worden, als de Europese voorstellen strikt worden ingevoerd.

Tijdlijnen en doelen

Delgado Rosa zegt dat de voorgestelde nieuwe regels eigenlijk niets nieuws inhouden, behalve dan dat er tijdlijnen en doelen worden gesteld. Op basis van de huidige regelgeving zijn lidstaten ook al verplicht bestaande natuur te behouden en te herstellen. Volgens Delgado Rosa is het best mogelijk om activiteiten te blijven vergunnen, ook omdat er gekeken moet worden naar het totaalresultaat en niet naar effecten op detailniveau. Maar verslechtering van de natuur kan volgens hem nooit worden toegelaten.

We moeten de teruggang van de insectenpopulatie stoppen

De Europese Commissie legt lidstaten verplichte doelen op voor weidevogels en graslandinsecten, voor het vernatten van veenweidegebieden en het herstellen van landschapselementen. “We moeten de teruggang van de insectenpopulatie stoppen”, aldus Delgado Rosa in de Tweede Kamer. “De voedselzekerheid staat op het spel als de bestuivers verder onder druk komen. Het gaat hier niet om natuurherstel omwille van de natuur zelf, maar om het behoud van ecosystemen omwille van de mens zelf”, aldus de Europese ambtenaar.

Stikstofproblemen in relatie met Vogel- en Habitatrichtlijn

Delgado Rosa werd ook bevraagd over de stikstofproblemen in Nederland in relatie met de nu al geldende Vogel- en Habitatrichtlijn. Hij maakte de Kamerleden erop attent dat het niet de Europese Commissie of de Vogel- en Habitatrichtlijn is geweest, waardoor Nederland met een stikstofcrisis kampt. “Het was een Nederlandse rechter die daarover een uitspraak heeft gedaan, omdat Nederland ophoping van stikstof op zijn beloop heeft gelaten.

Ecosysteemdiensten omgerekend in geld

Volgens de Europese Commissie is elke euro die in natuurherstel wordt geïnvesteerd zijn geld dubbel en dwars waard. “Voor elke geïnvesteerde euro krijgen we € 8 terug”, zei de ambtenaar. Bij die berekening zijn de ecosysteemdiensten vanuit de natuur omgerekend in geld. De investering laat zich niet op de markt uitbetalen, erkende de ambtenaar. Aan de andere kant zullen wel kosten worden uitgespaard als bij voorbeeld het water schoner wordt en daardoor minder geld aan waterzuivering hoeft te worden uitgegeven.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

Beheer
WP Admin