Manager Theo Duteweerd voor het proefbedrijf in Sterksel.</p> <p><em>Foto: Bert Jansen</em> VarkensNieuws

Europese ambtenaren bezoeken Sterksel

Een groep Europese ambtenaren heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel. De ambtenaren waren in Nederland als onderdeel van de Informele Landbouwraad in Eindhoven en Amsterdam.

Op het proefbedrijf zijn de ambtenaren van de Europese Unie bijgepraat over de laatste stand van zaken van het varkenshouderijonderzoek in Nederland.

Tijdens het bezoek stonden drie belangrijke onderwerpen centraal. Het eerste was groepshuisvesting voor zeugen met biggen. De ambtenaren namen een kijkje in de stallen en zagen dat het systeem goed aansluit bij groepshuisvesting van dragende zeugen. Volgens de onderzoekers van het VIC leren de biggen snel eten van de zeug en socialiseren ze goed met soortgenoten. Dat geeft robuuste biggen in de mesterij.

Starplus-stal

Daarna was er aandacht voor de Starplus-stal. De stal voor vleesvarkens combineert welzijn met milieu. De dieren beschikken over verschillende functiegebieden en een buitenuitloop. De mest wordt in de stal gescheiden in urine en vaste mest. Hierdoor blijft de ammoniakemissie laag.

Schone brandstof

Als laatste bezochten de ambtenaren de gaszuiveringsinstallatie op het proefbedrijf. Deze zuivert het biogas, zodat een schone brandstof ontstaat. Om te voorkomen dat onaangename geurtjes bleven hangen droegen de ambtenaren speciale geurwerende overalls. VIC Sterksel schafte deze onlangs aan voor bezoekers die het onderzoek met eigen ogen in de praktijk willen aanschouwen.