Nieuwe veredelingstechnieken die leiden tot gewassen die ook via traditionele veredeling kunnen ontstaan, moeten worden toegelaten. Dat vindt de milieucommissie van het Europees Parlement. - Foto: Misset AlgemeenNieuws

Europees Parlement zet stap naar goedkeuring nieuwe veredelingstechniek

Nieuwe veredelingstechnieken die leiden tot gewassen die ook via traditionele veredeling kunnen ontstaan, moeten worden toegelaten. Dat vindt de milieucommissie van het Europees Parlement. De commissie steunde woensdag een voorstel om nieuwe veredelingstechnieken groen licht te geven.

De biologische sector moet gevrijwaard blijven van gewassen die met nieuwe genetische technieken zijn ontwikkeld, vindt de milieucommissie. Als nieuwe technieken worden gebruikt om gewassen te telen, die bij normale veredeling niet hadden kunnen ontstaan, moeten er strengere regels gelden die nu ook al voor transgene biotechnologie wordt gebruikt.

Het voorstel kreeg de steun van 47 leden van de parlementscommissie. 31 stemden tegen en er waren 4 onthoudingen. Een van de voorstemmers is VVD-Europarlementariër Jan Huitema, die opgetogen reageerde. Hij zet zich al tien jaar in voor toelating van nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr-cas. Huitema heeft namens de liberale Renew-fractie onderhandeld over het voorstel.

Betere gewassen met nieuwe technieken

Hij verwacht dat met de nieuwe technieken betere en weerbare gewassen kunnen worden ontwikkeld. De gewassen zouden beter bestand zijn tegen klimaatverandering, droogte of perioden met veel neerslag. Daarnaast kunnen met nieuwe gewassen ook resistenties worden ingebouwd die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Hij zegt dat de Europese toelating ‘precies op tijd komt’. “De effecten van klimaatverandering worden steeds voelbaarder voor Europese boeren. Onze voedselzekerheid komt daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd zien we veredelingsbedrijven wegtrekken naar het buitenland, omdat tot nu toe de strenge Europese wetgeving innovatie in de weg zat.”

Parlement stemt volgende maand

Het voorstel houdt in dat er twee categorieën worden gemaakt. Een voor gewassen die ook via traditionele veredeling kunnen worden geteeld (maar niet zo snel) en een categorie voor gewassen die alleen door gebruikmaking van de nieuwe technieken kunnen worden ontwikkeld. De gewassen die met behulp van nieuwe veredelingstechnieken worden ontwikkeld, moeten volgens de milieucommissie wel worden geregistreerd.

Het voltallige parlement gaat volgende maand stemmen over het voorstel. Daarna zullen over het voorstel onderhandelingen volgen met de lidstaten. Als die gesprekken met succes worden afgerond, kan de nieuwe wetgeving van kracht worden.

Beheer
WP Admin