Oogst van tarwe, juli 2022. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

EU rekent op bovengemiddelde opbrengsten in tarwe

De tarwe staat er in het algemeen goed voor in de Europese Unie en dat ondersteunt de prognose van bovengemiddelde opbrengsten dit jaar.

Voorlopig mikt de gewasmonitoringscommissie JRC op een gemiddelde opbrengst van 5,77 ton tarwe per hectare in de Europese Unie. De Nederlandse tarweproductie wordt vooralsnog geraamd op iets meer dan 9 ton per hectare. Dat is een fractie lager dan normaal, maar ruim 1,3 ton lager dan de 10,4 ton die vorig jaar van een hectare werd geoogst.

De inschatting van de tarweopbrengst in de Europese Unie ligt 4% boven de hoeveelheid die vorig jaar van het land kwam. Ten opzichte van het vijfjaargemiddelde valt de prognose 3% hoger uit. In het grootste tarweland van de EU – Frankrijk – schommelt de opbrengstverwachting evenwel rond die van vorig jaar en het vijfjaargemiddelde.

Meer tarwe in Spanje

In Spanje daarentegen gaat de voorspelling uit van een oogst die een kwart groter uitvalt dan vorig jaar. Dat komt omdat Spanje vorig jaar te kampen had met extreme droogte. Nat is het er nog steeds niet, maar de opbrengsten stevenen vooralsnog wel af op het gemiddelde niveau van de afgelopen vijf jaar.

De tarwe in Hongarije, Roemenië en Bulgarije staat er veel beter voor dan in de afgelopen jaren. In Hongarije wordt gemikt op een opbrengst die 26% hoger uitvalt dan vorig jaar en 6% hoger dan het vijfjaargemiddelde. In Bulgarije wordt het verschil met vorig jaar geraamd op 6%, maar komt er volgens de prognose wel 10% meer van het land dan het vijfjaargemiddelde.

Ierland is voorlopig de enige lidstaat die, zoals het er nu naar uitziet, meer dan 10 ton per hectare gaat oogsten. De 10,2 ton per hectare die daar geraamd wordt valt wel 0,5 ton lager uit dan die van vorig jaar.

Reacties

Beheer
WP Admin