Veldbonen. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

EU-productie eiwitgewassen stijgt 11,3%

De productie van eiwitgewassen neemt dit jaar met 11,3% toe tot 4,8 miljoen ton. Deze prognose doet de Europese Commissie in Herfstrapport 2021 waarin de korte termijn verwachtingen voor agrarische markten worden gepubliceerd.

De productietoename is een direct gevolg van een groter areaal aan eiwithoudende gewassen. Ten opzichte van 2020 is de teeltoppervlakte met 13,4% uitgebreid. De opbrengsten van bijna alle gewassen worden hoger ingeschat. Alleen bij veldbonen wordt rekening gehouden met 9% lagere hectare-opbrengsten als gevolg van de weersomstandigheden.

Ook menselijke consumptie

De Europese Commissie gaat er van uit dat de humane consumptie van eiwithoudende gewassen uit de EU gaat toenemen met 17% naar 2,2 miljoen ton. Het gebruik van in de EU geteelde eiwitgewassen in veevoer neemt volgens deze verwachting met 4,4% toe tot 3,4 miljoen ton. Er zijn met name meer velderwten beschikbaar. De Commissie denkt dat hierdoor de import van eiwitbronnen met 3% daalt naar 1,6 miljoen ton in het seizoen 2021-‘22.

Beheer
WP Admin