AlgemeenNieuws

EU-Parlement wil garanties tegen belangenverstrengeling Efsa

Parma – Het Europese Parlement wil dat de Efsa strengere regels hanteert om belangenverstrengeling te voorkomen.

De resolutie moet ervoor zorgen dat wetenschappers niet rechtstreeks vanuit het bedrijfsleven kunnen overstappen naar de Europese Voedselveiligheidsautoriteit.

Het Europees Parlement vindt dat er een afkoelingsperiode moet gelden van twee jaar tussen het moment dat een wetenschapper het bedrijfsleven verlaat, en het moment dat een dienstverband bij de Efsa ingaat.

De lobby-organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) heeft eind vorig jaar een rapport uitgebracht waarin stond dat ongeveer 59 procent van de Efsa-wetenschappers directe of indirecte banden heeft met het bedrijfsleven. De lobby-organisatie vindt dat de onafhankelijkheid van de Efsa daardoor in het geding komt.

Het Europees Parlement vraag ook meer openheid over de financiële belangen van de experts die voor de Efsa werken.  In de registers waarin de experts hun belangen melden, kunnen ze niet volstaan met de melding dat ze werken voor een “private onderneming”. Daarnaast vraagt het parlement om extra eisen te stellen aan voedselveiligheidsorganisaties, die bij de Efsa zijn aangesloten. Daarvoor moet gelden dat ze niet voor meer dan de helft door niet-publieke gelden gefinancierd mogen worden.

Beheer
WP Admin