Er zijn plannen voor een nieuwe kredietfaciliteit voor agrobedrijven. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU: nieuw financieel instrument voor boeren

De Europese Commissie en Europese Investeringsbank (EIB) zetten samen een financieel instrument op voor kredietverlening aan agrariërs.

In het fonds worden plattelandsgelden gecombineerd met geld van een fonds voor strategische investeringen. Doel is het gemakkelijker te maken voor EU-lidstaten om krediet aan boeren en tuinders te verlenen.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan wil dat de 28 lidstaten meer financiële instrumenten opzetten om agrariërs te bedienen. De Ier vreest dat na 2020 minder geld voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beschikbaar komt. Het is daarom belangrijk dat niet alleen geld direct naar boeren wordt gebracht, maar het geld ook particuliere partijen prikkelt geld in de sector te investeren, om zodoende een hefboomeffect te veroorzaken.

Speciaal EU-fonds voor strategische investeringen

De EU kent een speciaal fonds voor strategische investeringen, dat EFSI wordt genoemd. Het fonds kent een looptijd van 2015 tot en met 2017. De Commissie en de EIB stopten €21 miljard in het fonds en hoopten dat dit geld wordt aangevuld met zo’n €300 miljard van particuliere bronnen. Het fonds is ingezet voor investeringsplannen in Denemarken, Griekenland en Roemenië.

Geld uit speciaal fonds combineren met plattelandsgelden

De Commissie wil de looptijd van het fonds verlengen en het mogelijk maken dat geld uit het fonds wordt gecombineerd met plattelandsgelden. Hogan denkt bij het fonds vooral aan investeringen in precisielandbouw, de circulaire economie, irrigatie, toegang tot krediet en breedbandinternet.

Eerder beklaagde EIB-bestuurder Piet van Ballekom zich over het feit dat boeren en agribusiness de EIB nog nauwelijks weten te vinden.

Beheer
WP Admin