EU-landbouwministers zijn in Amsterdam bij elkaar voor een informele landbouwraad.<br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

EU-ministers denken over nieuw steunpakket

De Europese landbouwministers denken na over een nieuw steunpakket voor de varkenshouderij en de melkveehouderij. Tijdens de landbouwraad in juni komt de crisis weer uitgebreid op de agenda.

De afgelopen dagen tijdens de informele landbouwraad in Amsterdam hebben ministers tijdens en buiten de vergadering om over crisis in de varkens- en melkveehouderij.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zei dinsdag na afloop van de informele landbouwraad dat hij lichtpuntjes ziet voor de varkenshouderij. “De kiloprijs is 4 cent omhoog gegaan, terwijl er ook vlees uit de private opslag op de markt kwam. Ik hoop dat die trend zich doorzet.” Volgens Hogan is de private opslag voor varkensvlees een groot succes.

Begrip voor ontevredenheid

Hogan had er begrip voor dat melkveehouders niet tevreden zijn. “We hebben 23 maatregelen genomen, maar die werken in de ogen van de boeren niet snel genoeg.” De Europees Commissaris merkte daarbij onder andere in de richting van staatssecretaris Martijn van Dam op dat 8 lidstaten nog steeds hun geld niet hebben geclaimd dat in september is toegezegd. De lidstaten hebben daar nog een maand de tijd voor. Eind juni zal tijdens de landbouwraad de balans op worden gemaakt.

Crisisreserve uit directe inkomenssteun

Vanuit verschillende landen, waaronder Duitsland, is het voorstel gekomen om de crisisreserve aan te wenden voor extra steunmaatregelen. De crisisreserve (ongeveer €440 miljoen) komt uit het budget voor de directe inkomenssteun aan de landbouw. Om de crisisreserve te gebruiken, worden alle boeren enkele procenten gekort op hun steun.

Hogan zegt dat de Europese Commissie benieuwd is naar de steunmaatregelen die Duitsland maandag voor de melkveehouderij aankondigde. In Duitsland ligt een pakket van maatregelen op tafel voor een bedrag van tenminste €100 miljoen.

Nood Oost-Europese melkveehouders het grootst

Met name in Oost-Europese landen is de nood onder de melkveehouders groot. In Letland moeten melkveehouders het doen met een melkprijs van ongeveer 10 cent. Het wegvallen van de Russische markt legt een grote druk op de zuivelmarkt, aldus een vertegenwoordiger van het Letse ministerie van landbouw.

Herkomst op etiket Italiaanse zuivel

De Italiaanse premier Matteo Renzi heeft dinsdag een maatregel afgekondigd op grond waarvan Italiaanse melk en kaas wordt voorzien van een herkomstetiket. De maatregel is bedoeld om de Italiaanse zuivelproducent te beschermen, melden Italiaanse media.

Een nieuw steunpakket zou op dezelfde manier vormgegeven kunnen worden als het pakket dat in september vastgesteld. Toen is aan alle lidstaten een bedrag toegezegd (in totaal €420 miljoen) dat min of meer naar eigen inzicht kan worden ingezet, en waar de lidstaten zelf nog een bedrag aan kunnen toevoegen zonder dat daar de strenge regels voor staatssteun voor gelden.

Melkveehouders protesteerden dinsdag in Amsterdam tegen de lage melkprijzen tijdens de bijeenkomst van de EU-landbouwministers. Lees meer en bekijk de foto’s

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin