Maroš Šefčovič is een Slowaakse diplomaat en politicus, momenteel werkzaam als uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal sinds 2023. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU-commissaris Sefcovic: ‘Meer aandacht nodig voor implementatie Green Deal’

“We zijn in Europa heel trots als het gaat over onze geavanceerde wetgeving, maar nu moeten we focussen op de implementatie ervan, want daar is nog werk aan de winkel.” Dat zei Maros Sefcovic, Europees commissaris bevoegd voor de Green Deal en opvolger van Frans Timmermans, tijdens een bedrijfsbezoek in de buurt van Brussel.

Vlak bij Brussel runt de familie Lemaire-Taelemans een gemengd landbouwbedrijf met melkvee, vleesvee en akkerbouw. De familie kreeg eerder deze week hoog bezoek. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic kwam langs op uitnodiging van de Europese koepel van jonge landbouwers CEJA, onder voorzitterschap van de Nederlander Peter Meedendorp.

De Slovaak is de opvolger van Frans Timmermans en nam zijn bevoegdheid voor de Green Deal onlangs over. Een onderdeel van de Green Deal is de Farm-to-Forkstrategie, die een aantal uitdagende doelstellingen vooropstelt voor de Europese landbouwers. Bij het bezoek ervaarde Sefcovic dat het rijmen van de theorie en de praktijk nogal eens dreigt spaak te lopen.

Eco-regelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Als jonge landbouwer is Jonas Lemaire er zich van bewust dat hij duurzaamheid hoog in het vaandel moet dragen. Dat doet hij onder meer door niet langer te ploegen, vanggewassen in te zaaien, aandacht te hebben voor koolstofopslag in de bodem en door mechanische onkruidbestrijding toe te passen. De eco-regelingen uit het GLB helpen hem daarbij. “De steun daarbij is welkom, want veel van die zaken toepassen op het bedrijf gaat gepaard met het nodige leergeld. Het is uitzoeken wat werkt in onze situatie en wat niet. Bovendien werken we met levende materie en de omstandigheden zijn elk jaar anders”, legde hij aan Sevcovic uit.

Lees verder onder de tweet

‘Een van de duurzaamste bedrijven’

Heel wat van de teelten van de akkerbouwtak staan in functie van de dieren op het landbouwbedrijf. Zo is het voer van de koeien bijna uitsluitend samengesteld uit eigen geteelde grondstoffen. “Dan ben ik zeker van de kwaliteit”, aldus Lemaire. “Bovendien zorgen we op die manier voor circulariteit: mest van de dieren wordt gebruikt om de akker vruchtbaar te maken en de gewassen worden gebruikt om de dieren te voederen.”

De Eurocommissaris noemt het bedrijf “één van de meest duurzame landbouwbedrijven die ik heb bezocht. De voeders worden grotendeels op het bedrijf geteeld, met een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Dit is het model van landbouw dat we over heel Europa willen zien.”

Genoeg visies over duurzame landbouw

Na afloop van de rondleiding was er overleg met een reeks vertegenwoordigers uit de agrovoedingsketen, zoals Fertilizers Europe, FoodDrinkEurope en Rabobank. Meedendorp: “Niet alleen het beleid, maar ook verwerkers, banken en andere partners in de keten leggen hun eisen op. Soms staan die haaks op elkaar. We willen samen kijken hoe we die allemaal in lijn met elkaar kunnen brengen, zodat de landbouwer het overzicht niet verliest. Over duurzame landbouw zijn er intussen genoeg visies. Nu moeten we voorbij de retoriek en praktische stappen vooruitzetten.”

Stemt mij tevreden om te zien dat eco-regelingen werken

Sefcovic na afloop: “Het is goed om met eigen ogen te zien dat het mogelijk is om in de praktijk circulair en duurzaam te zijn en daar ook een degelijk inkomen uit te halen. Het stemt mij ook tevreden om te zien dat de eco-regelingen werken en dat ze landbouwers aanmoedigen om meer duurzame praktijken op hun bedrijf te brengen.”

Volgens hem moet er meer aandacht komen voor de implementatie van de wetgeving. “We zijn heel trots op onze wetgeving in Europa. Het is de meest geavanceerde wetgeving op het vlak van milieu en klimaat, maar we zijn de implementatie ervan uit het oog verloren. Daar moet meer aandacht voor komen.”

Auteur: Griet Lemaire

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin