Premium
Met de smartphone in de hand kan de teler precies naar opmerkelijk plekken lopen. De blauwe stip aan de rand van het perceel is de locator. Het perceel ligt inmiddels op wintervoor geploegd. - Foto: Leo Tholhuijsen AkkerbouwErvaring

FieldScout opstapje naar meer precisie met satellietkaarten

Prestatiekaart 2020. Vergelijk deze kaart met die van 2021 op de smartphone. Harde conclusies over de potentie van een perceel mogen niet zomaar getrokken worden.

Hoogtekaart van het perceel. De hoogte varieert van 7,71 meter tot 10,1 meter boven NAP.

Biomassakaart 4 september. Het perceel staat redelijk egaal groen met een WDVI (een nauwkeurige bebladeringsindex) van boven de 0,4. In de legenda is een index van 0,6 maximaal mogelijk. De kopakker onderin is niet ingezaaid. Aan de bovenkant is een inrit van het perceel te zien, net als rechts boven de inham een niet ingezaaid plekje. Midden bovenin ligt een ingesloten greppel; aan de onderkant daarvan een plekje dat heel het seizoen nat is geweest.

Biomassakaart 7 september. De kaart wordt iets vlekkeriger, bladeren beginnen af te sterven.

Biomassakaart 22 september. Door het perceel is zo’n tien jaar geleden een gasleiding gelegd. Ondanks dat daarbij het profiel in drie lagen is afgegraven en teruggelegd, is het leidingtraject in de afrijping van de mais goed terug te zien.

Biomassakaart 4 oktober. Het perceel wordt qua hoeveelheid biomassa steeds minder egaal. Het tracé van de aanleg van de gasleiding tekent scherper af. Aan de onderkant langs de H. Remmelinkweg is te zien dat demo-/proefveldjes zijn geoogst.

Biomassakaart 9 oktober. Afrijping gaat breder over het hele perceel. Groen wordt lichter groen; minder levende biomassa.

Beheer
WP Admin